EnglishKontakt

Den nye planlov i praksis

- et overblikskursus
30. november – 1. december i Vejle

I juni fik vi en ny planlov med nye bestemmelser om detailhandel, kyster, produktionserhverv og det åbne land. Nu skal kommunerne til at udfolde den i praksis.

Formålet med dette kursus er at give en kort indføring i planlovens indhold og anvendelse. Vi vil se på, hvilke udfordringer planlæggerne står vi overfor, og hvordan kan de tackles. Kursisterne får også mulighed for at rejse egne problemstillinger til fælles debat og refleksion.

Vi vil berøre følgende emner:

  • Planlægningens udvikling
  • Den gode planstrategi
  • Spektret af kommuneplaner
  • Detailhandelsregler og nye regler for produktionserhverv 
  • Nye regler for kysten og det åbne land
  • Forskellige lokalplantyper
  • Høringsregler og borgerinddragelse

Kurset består af oplæg, fælles refleksion og workshops.
Målgruppen er praktikere – både dig, der har brug for et hurtigt overblik over kendt stof, og dig der er helt ny på feltet.

Se program 

Sted: 
Vejle
Dato: 
Torsdag, 30 november, 2017 - 09:30
Pris: 
For tilskudsgivere 5.500 kr. For andre 7.325
Ny planlov