EnglishKontakt

Planlægning og kystbeskyttelse

På dette halvdags-seminar får du serveret et overblik over regler, mulige løsninger og kommunernes opgave fremover i forhold til klimasikring mod havvand.

Kommunerne er godt i gang med at klimatilpasse. Indtil nu har det primært handlet om regnvand. Nu venter opgaven med at klimatilpasse i forhold til havvand, herunder erosion, stormflods- og højvandssikring. Med hyppigere storme og udsigt til stigende havvandsspejl kan der være risiko for væsentlige skader. Der er nok at tage fat på, men hvordan? Regeringen har lanceret en række tiltag, som skal gøre det nemmere at sikre mod stormflod. Det seneste er en ændring af planloven.

Dagen er tilrettelagt med faglige indlæg, konkrete eksempler, og mulighed for faglig sparring om indhold, metode og proces.

Se program

 

Sted: 
Middelfart
Dato: 
Torsdag, 7 december, 2017 - 09:30
Pris: 
For tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium: Kr. 495. For andre: kr. 660.
Tilmeldingsfrist: 
10. november 2017
Ny planlov