EnglishKontakt

Ny planlov forhandles i Folketinget.

Kurser og fyraftensmøder
om den ny planlov

Fyraftensmøde i København 22. marts: 
Hvordan skal vi planlægge fremtiden?

Kursus i København 14. juni: 
Jura og plan i praksis

Fyraftensmøde i Horsens 23. maj: 
Hvordan skal vi planlægge fremtiden? 
Nye høringsregler og borgernes inddragelse i planlægningen

Fyraftensmøde i juni: 
Byernes butikker

Kursus i juni
Detailhandelskursus

Kursus i september: 
Planlov i praksis

Kursus i november
Lokalplankursus

Modernisering af planloven forventes vedtaget i Folketinget før sommerferien. 

Planloven afvejer balancen mellem benyttelse og beskyttelse i det åbne land og i vores byer. Den definerer, hvordan plansystemet er skuet sammen, og sikrer at der tages et passende hensyn til alle parter.

Planloven i proces

Arbejdet med at modernisere planloven har taget afsæt i Venstre-regeringens udspil Vækst og udvikling i hele Danmark fra 2016. Forslaget har været i hørring i efteråret 2016, hvor bla. Dansk Byplanlaboratorium afgav hørringssvar. Det reviderede lovforslag har været til førstebehandling i Folketinget d. 2. februar 2017, og er nu sendt til behandling i udvalget for Erhverv, Vækst og Eksport. Der er fastsat en tidplan og lovforslaget forventes skal vedtages d. 4. maj 2017.

Byplanlaboratoriet følger med

Dansk Byplanlaboratorium følger forhandlingerne om den nye planlov, og overvejer, hvad de nye paragraffer i lovforslaget vil betyde for planlægningsarbejdet i landets kommuner og i staten.Savner du noget om den nye planlov, så skriv til os.

I den kommende tid udbyder Byplanlaboratoriet en række møder og kurser som kvalificerer forskellige aspekter af den nye planlov.

Artikel: Planloven presser Fingerplanen

Se forslag til ny planlov

Læs Byplanlaboratoriets hørringssvar.