EnglishKontakt

Ny planlov forhandles i Folketinget

Kurser og fyraftensmøder
om den ny planlov

Fyraftensmøde i København 22. marts: 
Hvordan skal vi planlægge fremtiden?

Kursus i København 14. juni: 
Jura og plan i praksis

Fyraftensmøde i Horsens 23. maj: 
Hvordan skal vi planlægge fremtiden? 
Nye høringsregler og borgernes inddragelse i planlægningen

Kursus 31. august:
Detailhandelskursus

Fyraftensmøde 31. august: 
Byernes butikker

Kursus i oktober: 
Planlov i praksis

Kursus i december:
Lokalplankursus

Modernisering af planloven forventes vedtaget i Folketinget før sommerferien

Planloven afvejer balancen mellem benyttelse og beskyttelse i det åbne land og i vores byer. Den definerer, hvordan plansystemet er skuet sammen, og sikrer at der tages et passende hensyn til alle parter.

Planloven i proces

Arbejdet med at modernisere planloven har taget afsæt i Venstre-regeringens udspil Vækst og udvikling i hele Danmark fra 2016.

Se forslag til ny planlov

Forslaget har været i hørring i efteråret 2016, hvor bla. Dansk Byplanlaboratorium afgav hørringssvar.
Det reviderede lovforslag har været til førstebehandling i Folketinget d. 2. februar 2017, og har desuden været til behandling i udvalget for Erhverv, Vækst og Eksport, som udsendte deres betænkning af 18. maj 2017

I følge Folketingets tidplan er den videre behandling af planlovsforslaget, som følger:

2. behandling af planlovsforsag er på folketingets dagsorden 30. maj

3. behandling  af planlovsforslaget er på dagsorden 1. juni 2017


Byplanlaboratoriet følger med

Dansk Byplanlaboratorium følger forhandlingerne om den nye planlov, og overvejer, hvad de nye paragraffer i lovforslaget vil betyde for planlægningsarbejdet i landets kommuner og i staten. I den kommende tid udbyder Byplanlaboratoriet en række møder og kurser som kvalificerer forskellige aspekter af den nye planlov. Savner du noget om den nye planlov, så skriv til os.

Artikel: Planloven presser Fingerplanen

Læs Byplanlaboratoriets hørringssvar.

Dansk Byplanlaboratorium har spurgt alle 98 kommuner om,
hvordan de forholder sig til de nye muligheder for at planlægge
nye aflastningsområder. 
Se resultatet af rundspørgen.