EnglishKontakt

Afholdte kurser

Her finder du oplæg fra de kurser, som Byplanlaboratoriet har afholdt.

Har du specifikke ønsker til et oplæg, som ikke fremgår på hjemmesiden, så send en mail til os.

2018

Konference i Nyborg den 8. februar 2018

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstet. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner. Konferencen Byens Gulv konkretiserer tendenserne, giver indsigt og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by.

I 2018 sætter vi blandt andet fokus på, hvordan man indtænker sikkerhed og tryghed, når man planlægger og anlægger byens gulv.

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. Deltag i konferencen - i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger. 

Find program

Igen i år er der på konferencen et åbent spor, hvor aktører på feltet kan byde ind med relevante oplæg og projekter. Har du et spændende projekt, der omhandler Byens gulv, så hører vi gerne fra dig. Send en mail til nwo@byplanlab.dk

Læs interview med landskabsarkitekt Torben Møbjerg, direktør i GHB landskabsarkitekter

Læs mere om konferencen

 

Se oplæg fra konferencen

Byliv og sikkerhed i København
v. Torben Gleesborg

Stationspladsen - samlingspunktet i Hedehusene
v. Helle Juul, MAA Ph.D, CEO, JUUL I FROST

Omdannelse og sammenkobling af by og havnefront 
v. Anne Juel Andersen, Arkitekt, PhD, Plan og Udvikling, Aalborg Kommune

Velkommen til Aalborg!
v. Anne Tollestrup, Landskabsarkitekt MAA. MDL

Kvalitet i vejkantsbyens gulv - Løkkensvejsprojektet
v. Bettina Hedeby, Plan- og udviklingschef

Nye steder og sammenhænge i Hjørring bymidte
v. Helle Lassen, chefkonsulent

The city floor
v. Marti Franch, Estudi Marti Franch

 

Sted:
Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Konference d. 24. januar 2018 
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Kl. 9.00 til 16.00

Se oplæg fra konferencen
Byudvikling og motorvejslandskaber
v. lektor Torben Dam, IGN og Danske Landskabsarkitekter, Tænketanken

Vejarkitektur og ingeniørkunst – om design af moderne motorveje
v. Ulla Egebjerg, tidligere chefarkitekt Vejdirektoratet

”Den Østjyske Millionby” – historien, landskabet og erhvervsudviklingen
v. professor Tom Nielsen, Arkitektskolen i Aarhus

Motorvejen set udefra
v. udviklingschef Peer M. Rexen, Vejen kommune

Se program

Motorveje har en særlig status, i landskabet - og i byplanlægningen. Den gode historie om motorvejen fortæller om omsorg for landskabet, så vel som for bilisten. Men historien fortæller også om motorvejen som en påtrængende nabo med store konsekvenser for beboelse, landskab og natur. Vi bygger huse og byer, oftest med stor respekt for den arkitektoniske sammenhæng, men motorvejene, som er de absolut største, mest udbredte og mest indgribende bygværker, dem lægger vi ud over landet, alt for ofte med alt for lidt omtanke for andet end den regelbundne nødvendighed.

Motorvejene kan blive stor landskabskunst. De er det i enkelte tilfælde og de bør anlægges med det for øje. Det bør være opgaven og det absolutte krav i enhver projektering. Det er det, vi gerne vil drøfte ved denne konference.

Med regeringsgrundlaget 2016 er der kommet fokus på en række projekter, bl.a. en ny midtjysk motorvej, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en række udvidelser af eksisterende motorveje, herunder E-45. Der er derfor god grund til at gøre status og vurdere, hvordan vi kan sikre de hensyn, der skal tages, når de næste års projektering meget let kommer til at handle om støjafskærmning, trafiksikkerhed og udvidelse af antallet af spor.

  • Hvilken faglig viden og planlægningsmæssig indsigt er der brug for?
  • Hvordan fastholder vi motorvejen som et smukt og velfungerende element i landskabet?
  • Har vi modet til at lægge styrke i den kunstneriske udformning af vejens landskab?
  • Hvordan afhjælper vi den biologiske barriere?
  • Hvordan kan motorveje, som blev anlagt smukt i det danske kulturlandskab, fungere tæt på erhvervs og boligområder mellem høje støjvolde og med ekstra spor?
  • Hvad betyder det for byudviklingen, om industri og handel er placeret veleksponeret ud til motorvejen eller skjult bag støjværn?

Hør bl.a. oplæg fra ….
Cand.phil., skribent og motorvejsbruger Søren Ryge
Udvalgsformand Axel Bredsdorff, Rudersdal Kommune
Arkitekt og byplanlægger Dennis Lund
Professor Tom Nielsen, Arkitektskolen i Aarhus

Målgruppe: Statslige og kommunale planlæggere, landskabsarkitekter, arkitekter, trafikplanlæggere, styrelser, rådgivere og udførende entreprenører m.fl.

Konferencen udbydes i et samarbejde mellem Danske Landskabsarkitekter og Dansk Byplanlaboratorium

Arrangementsgruppen:
Landskabsarkitekt Sonja Poll, Danske Landskabsarkitekter, Tænketanken
Lektor Torben Dam, IGN og Danske Landskabsarkitekter, Tænketanken
Landskabsarkitekt Jeremy Dennis, Roskilde Kommune og Danske Landskabsarkitekter, Tænketanken
Projektleder Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Konferencen afholdes d. 24. januar 2018 i
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Se program

Sted:
København