EnglishKontakt

Afholdte kurser

Her finder du oplæg fra de kurser, som Byplanlaboratoriet har afholdt.

Har du specifikke ønsker til et oplæg, som ikke fremgår på hjemmesiden, så send en mail til os.

2018

Strategisk byudvikling for projektledere

- Nyt kursusforløb for projektledere, der arbejder med byudvikling! (Hold II)

Byerne forandrer sig med stor hast og det samme gør kommunernes rolle som den aktør, der driver byudviklingen. Det er baggrunden for Byplanlaboratoriets nye kursusforløb om strategisk byudvikling for projektledere.

Forløbet understøtter de projektledere og planlæggere, som arbejder med byudvikling og styrker dem i projektlederrollen. Med udgangspunkt i de konkrete projekter, som deltagerne arbejder med i deres egen praksis, får de skærpet deres fokus på, hvordan man driver processer i byudviklingen og får tingene til at ske, ved at navigere i det kompleks af interesser, dagsordener og beslutningsgange, der altid omgiver et byudviklingsprojekt.

Forløbet er på samme tid et kompetenceudviklingsforløb og et projektudviklingsforløb, der består af 5 seminarer fordelt over et år. Undervisningsformen veksler mellem inspiration og ny viden, arbejde med egen case og fælles refleksion.

Igennem forløbet kommer deltagerne i dybden med temaer som

 • Netværksledelse
 • Innovationsprocesser og byudvikling
 • Politik og faglighed
 • Økonomi og partnerskabsmodeller
 • Magt og relationer
 • Kommunikation og mobilisering

Underviserne på forløbet vil være en blanding af forskere, rådgivere, politikere, kommunale topembedsfolk og andre projektledere, som arbejder med byudvikling. Kurset tilpasses deltagernes profiler. 

Målgruppen for kursusforløbet er kommunalt ansatte projektledere, som arbejder med byudvikling. Det kan være i form af fx bymidteprojekter, byomdannelse, landsbyudvikling, områdefornyelse eller Business Improvement Districts.

Se program for hold I 

Datoer for Hold II
31. maj 2018
5.-6. september 2018
6. december 2018
20.-21. marts 2019
23. maj 2019

Hold I og hold II er fyldt op
Ønsker du at blive skrevet op til hold III, så send en mail til db@byplanlab.dk. Vi forventer at starte hold III op i december 2018.

Kursusforløbet strækker sig over et år. 

 

Sted:

Intromøde om temaet og det nye netværk

Mobilitet er en væsentlig faktor for byernes konkurrencekraft og evne til at tiltrække og fastholde virksomheder og indbyggere. Og urbanisering, en hastig teknologisk udvikling og klimaforandringer kan ændre vores transportvaner og dermed forudsætningerne for byudviklingen.

Så hvordan håndterer vi planlægning og udvikling af gode byer og byliv i dette krydsfelt, mindsker trængsel og finder fx smarte parkeringsløsninger, som kan give en fællesforståelse af, hvad det er for en fremtid, vi ser ind i?

Program

Kl. 14:45: Velkommen

 • Kaffe og kage

Kl. 15:15 – Introduktion til netværket

 • Kort præsentation af deltagerne
 • Hvorfor dette netværk?
 • Hvad får du ud af netværket?

Kl. 15:30 – Oplæg med mulige temaer

Følgende temaer vil blive fremlagt på introduktionsmødet:

 • Byens flow og dagligstue
 • Smarte mobilitetsløsninger til at understøtte en nem og moderne hverdag
 • Mobilitet som katalysator for byudvikling og livskvalitet
 • Fremtidens transportknudepunkter/mobilitets Hub og deres strategiske rolle i planlægningen
 • Parkering og byudvikling – byrum med muligheder
 • Hvilke andre strategiske og faglige emner er interessante?
 • Hvilken skala skal der planlægges for: Det regionale, kommunale eller det lokale?
 • Hvem vil vi bruge som oplægsholdere til inspiration for alle?

Kl. 16:00 - Diskussion og forventningsafstemning

 • Hvad forventer du at få ud af netværket?
 • Hvilke konkrete udfordringer kan du have brug for at diskutere i netværket?
 • Hvor mangler du mere viden og inspiration til dit arbejde?

Kl. 16:45 - Det praktiske

 • Hvor mange møder afholdes?
 • Hvad sker der på møderne?
 • Hvor skal vi være?
 • Hvad koster det?

Kl. 16:50 – Opsamling

Kl. 17:00 - Tak for i dag

 

Læs mere og find tilmelding til netværket.

Sted:
København

- et fyraftensmøde på baggrund af ny bog, der beskriver og diskuterer de første 7 år af Køge Kysts udvikling, forhåbningerne og visionerne, planerne og vanskelighederne

5. marts kl. 16.00 – 18.00 

Det er gratis at deltage. 

*Tilmeld dig ventelisten ved at skrive til db@byplanlab.dk 

OBS: På grund af stor interesse flyttes mødet til Vartov
Adresse:
Farvergade 27
1463 København K

Program
16.00                  Velkomst
16.10                  Jørgen Nue Møller: Historien om Køge Kyst. Hvad har jeg lært ?
17.00                  Replikker og overvejelser om fremtidige byudviklingsprojekter
17.20                  Bredere debat og mulighed for at købe bogen til nedsat pris.

Sted:
København

Byplanhistorisk seminar 2018 

Byplanhistorisk Udvalg, som siden 1986 har afholdt et årligt Byplanhistorisk Seminar, sætter fokus på de store linjer i de sidste 50 års byudvikling og den underliggende planlægning og dennes kvalitet.                     

Der fokuseres på de to overordnede former for byvækst med hver deres planlægningsopgaver:

For det første er alle landets større byer blevet udvidet gennem et løbende nybyggeri i byernes opland gennem barmarksbyggeri.

For det andet er der hhv. sket en bygningsmæssig opgradering af eksisterende byområder samt en konvertering af hidtidige erhvervs-, havne- og militærarealer til andre formål.

Det er Byplanhistorisk Udvalgs håb, at dette års brede og overordnede tema vil bidrage til at kvalificere debatten om de kommende års planlægning.

Se program

*Tilmeld dig ventelisten ved at skrive en mail til db@byplanlab.dk  

Se oplæg fra seminaret
Hvor er vi i dag - og byernes forvandling siden 1960´erne
v. Journalist, cand. mag. Jonas Møller

Planlovgivningen i dag – med kommentarer og tilbageblik til tidligere lovgivning
v. Arkitekt Holger Bisgaard

Hvad har vi lært af de seneste 50 års barmarksbyggeri?
v. Arkitekt Helle Juul, arkitektfirmaet Juul/Frost

Hvad har vi lært af de seneste 50 års omdannelse af byers industri- og havnearealer m.m.
v. Arkitekt Dan Borgen Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard

Infrastrukturens rolle i byudviklingen
v. Lektor, civ. ing. Per Homann Jespersen, RUC

Aktuelle udfordringer for kommunerne?
v. Arkitekt Lise Pedersen, enhedschef i Center for Byplanlægning, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

 

Sted:
København

Konference i Aarhus, 1. marts 2018

Byen er fuld af mennesker som kommer og går: Turister, pendlere, immigranter og folk, som flytter til og fra. Byens borgere er en flygtig størrelse, men alligevel planlægger vi ofte for en bosætning, som er permanent. Konferencen sætter fokus på, hvordan vi kan forstå og planlægge for ’Cities of Coming and Going’.

Konferencen arrangeres i samarbejde med Center for Strategisk Byforskning ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet.

Se program

 

Se oplæg fra konferencen
Divercities: Forskellighed som urban ressource
v. Hans Thor Andersen, Aalborg Universitet

Hvem bruger byen?
v. Christian Fertner, Københavns Universitet

Flygtninge i mindre byer
v. Lise Herslund, Københavns Universitet

Flytbare studieboliger
v. Frederik Busck, CPH Village

Gellerups forandring – betragtet og diskuteret med udgangspunkt i dagens tema.
v. Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus og Per Frølund, Aarhus Kommune

Gellerup og Toveshøj

Introduktion til 'Byforskning uden grænser'

Sted:
Aarhus

Konference i Nyborg den 8. februar 2018

Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstet. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner. Konferencen Byens Gulv konkretiserer tendenserne, giver indsigt og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by.

I 2018 sætter vi blandt andet fokus på, hvordan man indtænker sikkerhed og tryghed, når man planlægger og anlægger byens gulv.

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. Deltag i konferencen - i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger. 

Find program

Igen i år er der på konferencen et åbent spor, hvor aktører på feltet kan byde ind med relevante oplæg og projekter. Har du et spændende projekt, der omhandler Byens gulv, så hører vi gerne fra dig. Send en mail til nwo@byplanlab.dk

Læs interview med landskabsarkitekt Torben Møbjerg, direktør i GHB landskabsarkitekter

Læs mere om konferencen

 

Se oplæg fra konferencen

Byliv og sikkerhed i København
v. Torben Gleesborg

Stationspladsen - samlingspunktet i Hedehusene
v. Helle Juul, MAA Ph.D, CEO, JUUL I FROST

Omdannelse og sammenkobling af by og havnefront 
v. Anne Juel Andersen, Arkitekt, PhD, Plan og Udvikling, Aalborg Kommune

Velkommen til Aalborg!
v. Anne Tollestrup, Landskabsarkitekt MAA. MDL

Kvalitet i vejkantsbyens gulv - Løkkensvejsprojektet
v. Bettina Hedeby, Plan- og udviklingschef

Nye steder og sammenhænge i Hjørring bymidte
v. Helle Lassen, chefkonsulent

The city floor
v. Marti Franch, Estudi Marti Franch

 

Sted:
Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Konference d. 24. januar 2018 
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Kl. 9.00 til 16.00

Se oplæg fra konferencen
Byudvikling og motorvejslandskaber
v. lektor Torben Dam, IGN og Danske Landskabsarkitekter, Tænketanken

Vejarkitektur og ingeniørkunst – om design af moderne motorveje
v. Ulla Egebjerg, tidligere chefarkitekt Vejdirektoratet

”Den Østjyske Millionby” – historien, landskabet og erhvervsudviklingen
v. professor Tom Nielsen, Arkitektskolen i Aarhus

Motorvejen set udefra
v. udviklingschef Peer M. Rexen, Vejen kommune

Se program

Motorveje har en særlig status, i landskabet - og i byplanlægningen. Den gode historie om motorvejen fortæller om omsorg for landskabet, så vel som for bilisten. Men historien fortæller også om motorvejen som en påtrængende nabo med store konsekvenser for beboelse, landskab og natur. Vi bygger huse og byer, oftest med stor respekt for den arkitektoniske sammenhæng, men motorvejene, som er de absolut største, mest udbredte og mest indgribende bygværker, dem lægger vi ud over landet, alt for ofte med alt for lidt omtanke for andet end den regelbundne nødvendighed.

Motorvejene kan blive stor landskabskunst. De er det i enkelte tilfælde og de bør anlægges med det for øje. Det bør være opgaven og det absolutte krav i enhver projektering. Det er det, vi gerne vil drøfte ved denne konference.

Med regeringsgrundlaget 2016 er der kommet fokus på en række projekter, bl.a. en ny midtjysk motorvej, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en række udvidelser af eksisterende motorveje, herunder E-45. Der er derfor god grund til at gøre status og vurdere, hvordan vi kan sikre de hensyn, der skal tages, når de næste års projektering meget let kommer til at handle om støjafskærmning, trafiksikkerhed og udvidelse af antallet af spor.

 • Hvilken faglig viden og planlægningsmæssig indsigt er der brug for?
 • Hvordan fastholder vi motorvejen som et smukt og velfungerende element i landskabet?
 • Har vi modet til at lægge styrke i den kunstneriske udformning af vejens landskab?
 • Hvordan afhjælper vi den biologiske barriere?
 • Hvordan kan motorveje, som blev anlagt smukt i det danske kulturlandskab, fungere tæt på erhvervs og boligområder mellem høje støjvolde og med ekstra spor?
 • Hvad betyder det for byudviklingen, om industri og handel er placeret veleksponeret ud til motorvejen eller skjult bag støjværn?

Hør bl.a. oplæg fra ….
Cand.phil., skribent og motorvejsbruger Søren Ryge
Udvalgsformand Axel Bredsdorff, Rudersdal Kommune
Arkitekt og byplanlægger Dennis Lund
Professor Tom Nielsen, Arkitektskolen i Aarhus

Målgruppe: Statslige og kommunale planlæggere, landskabsarkitekter, arkitekter, trafikplanlæggere, styrelser, rådgivere og udførende entreprenører m.fl.

Konferencen udbydes i et samarbejde mellem Danske Landskabsarkitekter og Dansk Byplanlaboratorium

Arrangementsgruppen:
Landskabsarkitekt Sonja Poll, Danske Landskabsarkitekter, Tænketanken
Lektor Torben Dam, IGN og Danske Landskabsarkitekter, Tænketanken
Landskabsarkitekt Jeremy Dennis, Roskilde Kommune og Danske Landskabsarkitekter, Tænketanken
Projektleder Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium

Konferencen afholdes d. 24. januar 2018 i
Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Se program

Sted:
København