Fingerplanen

ByplanlægningFingerplanen

I læ af Lynetteholmen?

Forslaget om etablering af fremskudte øer der skal beskytte København mod havvandsstigninger og give plads til ...
Fingerplanen

Fingerplanen er vigtig for København

Blå og grønne åndehuller er afgørende for københavnerne og deres velbefindende. ...
Fingerplanen

Til gavn for hele hovedstaden

Revisioner af fingerplanen og detailhandelsvejledning skal skabe mere af det gode liv i hele hovedstaden. Det ...
Fingerplanen

Fælles udfordringer kræver fælles plan

Befolkningen i hovedstadsområdet ventes at stige med cirka 200.000 mennesker frem mod 2030. ..
Fingerplanen

Fra Fingerby til Netværksby

Erhvervsministeriet er ved at revidere Fingerplanen. I den forbindelse er det afgørende
Fingerplanen

Fingerplanens grønne kiler er under pres

I en tid med vækst, ny planlov og flytning af ansvaret for Fingerplanen til et nyt ...