EnglishKontakt

50 års byplanlægning - hvad har vi lært?

Byplanhistorisk seminar 2018 

Byplanhistorisk Udvalg, som siden 1986 har afholdt et årligt Byplanhistorisk Seminar, sætter fokus på de store linjer i de sidste 50 års byudvikling og den underliggende planlægning og dennes kvalitet.                     

Der fokuseres på de to overordnede former for byvækst med hver deres planlægningsopgaver:

For det første er alle landets større byer blevet udvidet gennem et løbende nybyggeri i byernes opland gennem barmarksbyggeri.

For det andet er der hhv. sket en bygningsmæssig opgradering af eksisterende byområder samt en konvertering af hidtidige erhvervs-, havne- og militærarealer til andre formål.

Det er Byplanhistorisk Udvalgs håb, at dette års brede og overordnede tema vil bidrage til at kvalificere debatten om de kommende års planlægning.

Se program

*Tilmeld dig ventelisten ved at skrive en mail til db@byplanlab.dk  

Sted: 
København
Dato: 
Fredag, 2 marts, 2018 - 08:30
Pris: 
1200 kr. for deltagelse. 800 kr. for pensionister. 400 kr. for studerende - Tilmelding er bindende
Tilmeldingsfrist: 
1. februar. Efter denne dato er tilmeldingen bindende.