EnglishKontakt

Byplanhistorisk Udvalg

Byplanhistorisk Udvalg har til opgave at belyse den nyere byplanhistorie i Danmark gennem indsamling og udgivelse af væsentligt kildemateriale, fortrinsvis indenfor en tidsmæssig afgrænsning fra tiden efter den 1. verdenskrig. 

Læs mere om Byplanhistorisk Udvalgs virke, baggrund og medlemmer.

 

Byplanhistorisk Udvalg har tre hovedaktiviteter:

 • Byplanhistoriske seminarer afholdes en gang om året med skiftende temaer.
  Der er indtil nu afholdt 27 seminarer. Efter hvert seminar udarbejdes en Byplanhistorisk Note.
 • Byplanhistoriske noter er en serie publikationer, som redigeres og udgives af udvalget.
  Indtil nu er der udkommet 66 noter. Se en oversigt byplanhistoriske noter her.
 • Interviews med ældre byplanlæggere og andre aktører indenfor planlægningen optages og arkiveres digitalt med henblik på senere byplanhistoriske studier og forskning.
  Formand for Byplanhistorisk Udvalg er arkitekt Michaela Brüel. Henvendelse til udvalget kan ske gennem Byplanlaboratoriets sekretariat.

 

Det Digitale Byplanhistoriske Arkiv

Det samtidshistoriske materiale, som udarbejdes af Byplanhistorisk Udvalg er samlet i et arkiv. En stor del af dette findes nu i digital form, og er derfor let tilgængeligt. Du kan via hjemmesiden få adgang til det meste af udvalgets historiske materiale indenfor følgende emner:

 • Seminarer
 • Byplanhistoriske Noter
 • Interviews

Byplanhistorisk Udvalg arbejder løbende på at gøre tidligere udgivne noter tilgængelige i digital form, ligesom ældre lydoptagelser søges digitaliserede. Udvalget har også en registernote over alle tidligere noter under forberedelse. Denne skal lette søgningen på emner og navne m.v. i det efterhånden ret store historiske arkivmateriale.

Få adgang til det historiske arkivmateriale her.