EnglishKontakt

Fra kyst til kyst

Politisk lederskab på tværs af kommunegrænser

Hvordan skabes politisk lederskab på tværs af kommunegrænser? Hvad kræver det af politikere og planlæggere? Og hvordan håndterer man forskellige politiske positioner, prioriteter, planer – og betalingsvilje?

Hverken vand eller turister kender kommunegrænser. Ved den nordsjællandske kyst har tre kommuner derfor sat sig sammen for at finde fælles løsninger på udfordringer med kyst-erosion. Og langs den jyske vestkyst arbejder de 11 kommuner og tre regioner sammen om at udvikle og styrke Vestkystturismen gennem en fælles udviklingsplan for den 550 km lange kyst.

Overtegnet

Oplæg fra

  • 1.viceborgmester Bo Juhl Nielsen (S), Gribskov Kommune om det fælleskommunale samarbejde om kystsikring langs den nordsjællandske kyst.
  • Borgmester Erik Buhl Nielsen (V), Varde Kommune om partnerskab for Vestkystturisme og den fælles udviklingsplan.
  • Mødeledere er Berit Mathiesen, Chefkonsulent, KL og Sara Line Bohn, adm. direktør Bark Rådgivning.

Session tilrettelagt i samarbejde med BARK Rådgivning og KL.

 

Cases og metoder fra Hjørring til Thüringen

Debat om balancen mellem at støtte og styre

Politisk lederskab på tværs af kommunegrænser

Debat om politisk lederskab, byudvikling og bykvalitet

Debat om udfordringer, muligheder og faldgruber når kommuner går aktivt ind i realisering af byudvikling

Forskellige roller – fælles læring

Forumteatersession, hvor du får inspiration og redskaber til at tackle hverdagskonflikter og dilemmaer

Debat om det afgørende samarbejde for den gode by

Hvad har FNs verdensmål og dansk kommuneplanlægning med hinanden at gøre?

Inspiration og debat om regionalt lederskab i Nord

Vi ser filmen og diskuterer politisk lederskab, forandring og fremtidens byer med filmens instruktør Andreas M Dalsgaard

Kommunerne og fremtidens boligpolitik