EnglishKontakt

DØM - Den Østjyske Millionby

Undersøgelse af grundlaget for et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby

Business Region Aarhus, Trekantområdet Danmark, Arkitektskolen Aarhus og Realdania er gået sammen om at udarbejde et oplæg til et fælles strukturbillede for Østjylland. I første omgang skal samarbejdet munde ud i en analyse, som kan vise potentialerne ved at skabe et fælles strukturbillede for Den Østjyske Millionby.

Den Østjyske Millionby omfatter i alt 19 kommuner. Tilsammen omkring 1,5 millioner indbyggere, 700.000 arbejdspladser og dækker et samlet areal på godt 11.500 km2. Området er i dag landets største samlede vækstområde, uden for hovedstadsområdet.

Analysearbejdet udføres af en faglig projektgruppe bestående af professor ved Arkitektskolen Aarhus Tom Nielsen, byplankonsulent Holger Bisgaard og arkitekt Boris Brorman Jensen. Projektet gennemføres i et samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium, som tilknyttes som sekretariat for projektet. Der tilknyttes et Advisory Board til analysearbejdet bestående af repræsentanter fra de to Business Regions, kommuner og udvalgte fagfolk. 

Projektet er støtte af Realdania

På en konference i efteråret 2019 vil resultaterne af analysen blive fremlagt. I den forbindelse vil alle 19 kommuner, som er med i samarbejdet, blive inviteret til at arbejde videre ud fra analyseresultaterne.

Læs projektbeskrivelsen Fakta om strukturbillede Østjylland

Download bogen Den Østjydske Millionby

Presseklip om projektet:

Potentialet for Den Østjyske Millionby skal undersøges
Arkitekter skal kortlægge 'den østjydske millionby'


For yderligere information kontakt:

Ellen Højgaard Jensen ehj@byplanlab.dk

Anne Møller am@byplanlab.dk