EnglishKontakt

Kursusarkiv 2007

VVM i kommunerne - 7. november 2008


Program


Se oplæg nedenfor

1. dag
VVM systemet
Gert Johansen

Fra screening til VVM- redegørelse
René Poul Hansen

Borgernes syn på sagen
Torben Sten Hansen

2. dag
Principielle afgørelser fra Naturklagenævnet
Susanne Spangsbjerg

Principielle EU-domme
Anne-Marie Madsen

Sted:

25.-26 oktober 2007

Download program

Se oplæg nedenfor

1. dag
Landskabsinteresser i Planlægningen
Mai-Britt Helle Jensen

Landskabskaraktermetoden

Bodil Mortensen -

De små politikker
Jens Blandt

Det åbne land i Køge
Bjarne B. Svendsen

Byvækst og interesserne i det åbne land
Bjarne B. Svendsen - Ekskursion Køge opland


2. dag

Landskabet på dagsordenen
Robert Mogensen

Arven fra amterne
Vilhelm Brage Michelsen

Sted:

DET LANGE LYS
Fremtidsbilleder, tidens trends, det vi gerne vil – og det mulige
4. - 5. Oktober 2007 i Sønderborg

Se Programmet

Se hvem der vandt Byplanprisen

Hovedforedrag:

Jagten på livskvalitet; af Chefredaktør, Erik Rasmussen, Mandag Morgen

Grænseland; af Overinspektør Peter Dragsbo, Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot

Delmøderne:

Delmøde A: Fremtidens detailhandel-nye koncepter?
arkitekt Boris Brorman Jensen, Århus Arkitektskole
direktør Robert Andersen, TK Development

Delmøde C: Landsbyen- udvikling eller afvikling?
lektor, landsbyforsker, arkitekt MAA, Jørgen Møller, Aalborg Universitet
byplanlægger Kitty Sommer, Lolland Kommune

Delmøde: G. De nye landskaber
profesor Jørgen Primdahl, Center for Skov, Landskab og Planlægning, KU
kontorchef Sune Impgaard Schou, Miljøministeriet, Landområdet

Delmøde I: Fremtidens boliger-grænser for vækst?
lektor Morten Elle, Byg-DTU

Delmøde J: Scenarier-styrker og svagheder
projektchef Kristian Bransager, COWI
seniorforsker Birgitte Rasmussen, Forskningscenter Risø

Delmøde L. Den mangfoldige by- hvorfor og hvordan
etnolog Søren Møller Christensen, Hausenberg

Delmøde M: Den østjyske millionby- provinsfantasi eller danmarks nye metropol?
arkitekt Karsten Thorlund, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
arkitekt, lektor, ph.d. Claus Peder Pedersen, Kunstakedemiets Arkitekskole

Sted:
4.-5. oktober 2007 i Sønderborg

Detailhandelskonference i Århus 30. maj 2007
Konferencen diskuterer, hvad lovens nye detailhandelsbestemmelsers betyder for kommunernes planlægning og for detailhandlens udvikling.
Desuden samspillet mellem planlægning, detailhandelsmarkedet og de generelle byudviklingstendenser.

Oplæg ses nedenfor

Bent Skovsen-Kan planlægning og marked gå i dialog
Bo Andersen -Detailhandel
Britt Vorgod Pedersen - Detailhandel-Hvad betyder de nye bestemmelser for kommunernes planlægning
Henrik Pedersen-Detailhandelplanlægning i Århus- Hvad har Brunns Galleri betydet?
Henrik W. Jensen - Bytikscentre og byliv i Århus siden 1970

Sted:
30. maj, Århus