EnglishKontakt

Kursusarkiv 2010

20101005-Byens-vand-ikon.jpg

Dansk Byplanlaboratorium og Danva udbyder igen i år et kursus om integreret og bæredygtig planlægning af byens vand. Kurset er en unik mulighed for at få opbygget tværfagligheden og samarbejdet internt i kommunen og for at få inputs og sparring på konkrete projekter.

Det er den bærende idé i kurset, at hver kommune stiller med et hold af medarbejdere, som repræsenterer de forskellige fagligheder og afdelinger, der tager sig af håndteringen af byens vand. Sammensætningen af gruppen kan variere fra kommune til kommune, men gruppen bør som minimum tælle repræsentanter, som har med byplanlægning, vand- og spildevandsforsyning og byens grønne områder at gøre.

Se programmet

Se oplæg fra første kursusgang

Sted:
8. december i Malmø, 12. - 13. januar i Skanderborg & 3. februar i Middelfart

Ikon-Hvor-og-hvordan-vil-vi-bo-.jpg

Formålet med seminaret er at sætte fokus på aktuelle, boligpolitiske udfordringer. Seminaret henvender sig til kommunale politikere, embedsmænd og andre der beskæftiger sig med boligspørgsmål.

Se programmet

Se oplæg fra seminaret:

Nutidens boliger til fremtidens behov,
af Hans Thor Andersen, forskningschef, Center for Boligforskning, SBi

Singler på boligmarked, hvem er de og hvor bor de?
af Toke Haunstrup Christensen, Center for Boligforskning, SBi

Ude godt hjemme bedst,
af Mette Mechlnerborg, kulturforsker, Syddansk Universitet

Vejle versus Odense
Vejle; ved Henrik B Aagaard, Vejle Kommune
Odense; ved Charlotte Lorentzen, Odense Kommune

De vigtigeste budskaber fra seminaret - set i et generations perspektiv,
af Hans Kristensen, centerleder, Center for boligforskning, SBi

Sted:
25. - 26. november i Vejle

20100923-Planloven-i-praksis-1.png

Har du behov for at få bedre styr på planloven? Landsplanredegørelser, kommuneplaner og regionale udviklingsplaner. Hvad er hvad - og hvor hører de til i plansystemet? På kurset får du en indføring i det danske plansystem, og mulighed for at diskuterer konkrete problemstillinger som deltagerne arbejder med.

Se programmet

Se oplæg fra kurset:

Introduktion til plansystemet og sammenhæng til anden lovgivning, af Sanne Kjær, By og Landskabsstyrelsen

Havneomdannelsen i Nyborg,
af arkitekt Jesper Larsen, Nyborg Kommune

Et problemfyldt konsulent-samarbejde?
af byplanlægger Ann-Gerd Rasmussen

Planlægning i det åbne land,
af landskabsplanlægger Kirstine Kjær, Morsø Kommune

Plankultur og lokalplantyper,
af konsulent Henrik Lysgaard, COWI

Lokalplankataloget i praksis,
af planlægger Helle Weile, Køge Kommune

Den regionale rolle,
af afdelingschef Rune Stig Mortensen, Region Syddanmark

Sted:
23.-24. november 2010 i Nyborg

20101014ProgramLiviboligomraaderIkon.png

Konference i Vollsmose 22. november. Hvordan tackles problemerne i de udsatte boligområder bedst? Det er et varmt spørgsmål i den aktuelle debat. Du kan deltage i debatten på Socialministeriets afslutningskonference for den særlige byfornyelsesindsats. Dagen bliver fyldt med erfaringer og ideer fra 14 gennemførte forsøgsprojekter. Projekterne blev igangsat i 2004 med en statslig støtte på i alt 100 millioner kr. til udvikling af nye metoder til en målrettet helhedsorienteret byfornyelsesindsats.

Se program

Se afrapporteringen

Læs mere om projekterne i den særlige byfornyelsesindsats her

Se oplæg fra konferencen:

Velkomst oplæg ved borgmester Anker Boye, Odense Kommune

Erfaringer fra de 14 områder, hvad siger evalueringen?
ved Chefkonsulent Hanne Nielsen & Chefkonsulent Aske Graulund, Niras.

Workshop 2. ABCD-metoder:

Oplæg ved Steen Søgård, Vejle Kommune

Oplæg ved Bente Kjær, Beboerkonsulent, Svendborg & Søren Hvass, chefkonsulent. Kuben

Oplæg ved Saliha Arikan, Helhedsplanen, Finlandsparken, Vejle

Workshop 3: Unge viser vej:

Oplæg ved Karen Louise W Høgsbro, landskabsarkitekt, Aalborg

Oplæg ved Kim Hansen, Udviklingschef, Kolding Kommune

Workshop 4: Fra sponsorater til social partnerskab

Oplæg ved Lise Heiner Schmidt, seniorkonsulent, COWI a/s

Oplæg ved Hanne Nielsen, Chefkonsulent, Niras

Workshop 5: Re-Branding:
Oplæg ved facilitator Johan Galster & Stéphane Barbou des Places, 2+1 Idébureau

Sted:
22. november i Vollsmose

20100929-Detailhandel-i-strategi-og-kommuneplan-1.png

Er detailhandel et tema i jeres kommuneplan 2013? Seminaret fokuserer på, hvordan kommunerne kan arbejde med detailhandel som tema i kom­muneplanprocessen. Du kan blive opdateret på, hvad kommunerne må ifølge den nugældende detailhandelslovgivning – og i forhold til de ændringer, der netop er blevet varslet. Desuden vil vi fokusere på, hvordan kommunernes detailhandelsplanlægning bedst muligt kan tiltrække investorer.

Se program

Se oplæg fra seminariet:

Detailhandelsplanlægningens §§ del I:
af arkitekt Mia Christiernson og planlægger Rasmus Hee Haastrup, By & Landskabssyrelsen.

Detailhandelsplanlægningens §§ del II:af Planlægger Else Nørgaard, Miljøcenter Roskilde.

Byvandring i Randers midtby: af arkitekt Morten Åbo, kommuneplanlægger Henrik Bernberg og konsulent Arne Nielsen, Nodo Arktekter.

Detailhandel som tema i kommuneplanlægningen A: af udviklingskonsulent Dorte Færregaard Jensen, Høje-Taastrup Kommune.

Detailhandel som tema i kommuneplanlægningen B: af arkitekt Morten Åbo og kommuneplanlægger Henrik Bernberg, Randers Kommune.

Den gode lokalitet, hvor ligger den? af udviklingschef Ulrik Olsen, COOP Ejendomme.

Sted:
16. november 2010 i Randers

Kedelig-graf.gif

Fra grænseløs optimisme til kritisk eftertanke.

Byplankonsulenttegnestuerne i 1960-erne og 70-erne
Seminaret arrangeres af Byplanhistorisk udvalg og indgår i et samtidshistorisk forskningsprojekt. Projektet handler om byplankonsulenttegnestuernes opgaver og virksomhed samt deres særlige betydning for byplanlægningens udvikling i de første årtier efter krigen. Alle er velkommene ikke mindst studerende.

Se programmet

Sted:
12. november 2010 på SBI i Hørsholm.

20100909 åbent land ikon.jpg

Det åbne land - i strategi og kommuneplan
Seminar i Esbjerg.
Arbejdet med kommuneplan 13 er i gang. På seminaret kan du få inspiration og viden til det daglige arbejde med fysisisk planlægning af det åbne land. Der er også viden at hente for dem, som lige nu arbejder med planstrategier eller kommuneplaner, hvori det åbne land indgår som et tema.

Se programmet

Se oplæg fra seminariet:
Landbrugsplanlægning og lovændringer af landinspektør Karsten L. Willeberg-Nielsen, Cowi

Temaer og koblinger af landskabsarkitekt Dan Hasløv, Hasløv og Kjærsgaard

Guldborgsund Kommune af planchef Peter Vergo, Guldborgsund Kommune

Esbjerg Kommune af kommuneplanlægger Monica Stoye, Esbjerg Kommune

Metoder og planer i landskabet af planlægger Lisbet Mærsk-Møller, Esbjerg Kommune

Sted:
25. oktober i Esbjerg

Lancering af Sven Illeris nye bog: ”Regional Udvikling” der redegør for hovedtrækkene i dansk og europæisk regionalpolitik- og planlægning i de seneste 50 år. Bogen omhandler de forskellige strategiers teoretiske grundlag og deres resultater. Bogen viser paralleller og modsætninger imellem dansk og især fransk regional udviklingspolitik. I et centralt kapitel behandles EU's regionale strategier gennem perioden. Bogen afsluttes med en evaluering af de forskellige teorier og strategiers effekt. Det er en bog, der også kaster et kvalificeret sidelys på den aktuelle debat om Udkantsdanmark.

Bogen kan bestilles på: www.bogvaerket.dk

Tilmelding ikke nødvendig

Sted:
14. oktober kl 16.00 på Byplanlaboratoriet i Nørregade 36

KAMPEN OM INVESTERINGER
Offensiv planlægning i en stram økonomi
7. - 8. oktober 2010 i Århus

Se program

Se hvem der vandt Byplanprisen

Hovedforedrag:
Et mylder af ønsker - en klar planstrategi; af Rådmand Laura Hay, Århus Kommune, Teknik og Miljø

Kampen om væksten - og hvorfor vi ikke altid snakker så højt om den; af Professor Ulrik Kjær, Syddansk Universitet, Institut for Statskunskab (der var ét slide til det mundtlige oplæg)

En privat filantrop med kloge penge; af Bestyrelsesformand Jesper Nygård, Realdania.

Hvordan skaber vi udvikling - også i en krisetid? af Markedschef Ole Stilling, COWI A/S, Plan, Udvikling & Design

100 minutters byen; af Journalist Pernille Stensgaard, Weekendavisen og Lektor, Ph.d. Tom Nielsen, Arkitektskolen i Århus

Delmøderne:

Delmøde A: Voskende krav -færre penge
Borgmester Flemming Eskildsens, Skive Kommune

Delmøde B: Tættere på fondsprojekter
Direktør Torben Frølich, Lokale- og Anlægsfonden
Partner Ole Bladt-Hansen, Lundgaard Konsulenterne

Delmøde D: På vej mod den næste kommuneplan
Tidl. formand for Plan09 Niels Østergård
Tidl. borgmester Uffe Steiner Jensen (A), Fredericia

Delmøde E: En sund investering i trafik
Trafikplanlægger Connie Juhl Clausen, Odense Kommune
Stadsarkitekt Gøsta Knudsen, Århus Kommune
Trafikplanlægger Maria Wass-Danielsen, Københavns
Kommune

Delmøde F: Detailhandel - kvalitet frem for kvantitet
Direktør Per Nyborg, Institut for Centerplanlægning
Planlægger Henrik S Bernberg, Randers Kommune

Delmøde G: Nyt liv i gamle huse?
Investor Kent Madsen, Henton Ejendomme
Arkitekt m.a.a. Jesper Back, Exners Tegnestue A/S

Delmøde H: Et nyt supersygehus
Specialkonsulent Morten Weise Olesen, Region Midtjylland
Afdelingsarkitekt Niels-Peter Mohr, Århus Kommune
Trafikplanlægger Peter Hermansen, Region Midtjylland

Delmøde I: Investeringer i landdistrikter
Jørgen Hammer, Bornholms Samvirkende Borgerforening
Formand for Miljø- og Teknikudvalget Henning Holm (A),
Thisted Kommune

Delmøde J: Investeringer i byomdannelse
Direktør Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut ved
Aalborg Universitet

Delmøde J1: Havneomdannelse - visioner, processer og resultater
Sekretariatsleder Bente Lykke Sørensen, De bynære havnearealer, Århus Kommune
Projektleder Marc Jørgensen, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Delmøde J2: Investeringer i udsatte boligområder
Konsulent Bjarne Brøndgaard, Borgmesterforvaltningen,
Odense Kommune

Delmøde J3: De forfaldne boliger på landet
Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jørgen Bing (F),
Hjørring Kommune
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget Steffen Husted
Damsgaard (V), Lemvig Kommune

Delmøde J4: Investeringer i bæredygtighed
Projektleder Rikke Lethare Nielsen, Københavns Kommune

Sted:

program-til-hjemmeside.png
Fyraftensmøde i Valby
Siger ord som byinventar, gaderum, pullert og sivegade dig noget? Så kom og brug din kreativitet til at hjælpe Valby Lokaludvalg med at kvalificere den kommende trafiksanering af det centrale Valby.

Se program

Sted:
22. september i Valby