EnglishKontakt

Kursusarkiv 2011

Ikon_0.jpg

Tag med på tur og se to skandinaviske eksempler på New Urbanism. Gennem diskussion og byvandring i den nyanlagte "hansestad" Jakriborg skal vi teste, om byen lever op til New Urbanism-charterets 13 punkter. På hjemturen perspektiverer vi med et stop i den hollandsk-inspirerede kanalby Sluseholmen i Københavns Sydhavn.

 

 

Se programmet

Sted:
1. september i København og Jakriborg

ByensVandIkon.jpg

Dansk Byplanlaboratorium og Danva udbyder igen i år et kursus om integreret og bæredygtig planlægning af byens vand. Kurset er en unik mulighed for at få opbygget tværfagligheden og samarbejdet internt i kommunen og for at få inputs og sparring på konkrete projekter.

Den bærende idé er, at hver kommune stiller med et hold af medarbejdere, som repræsenterer de forskellige fagligheder og afdelinger, der tager sig af håndteringen af byens vand. Sammensætningen af gruppen kan variere, men gruppen bør som minimum tælle repræsentanter fra både forsyningsselskab og kommune, som har med byplanlægning, vand- og spildevandsforsyning og byens grønne områder at gøre.

Se programmet

Se oplæg fra kurset på Danvas hjemmeside

Sted:
23. august i Skanderborg, 21.-22. september i Malmø, 27. oktober i Skanderborg

ByrumsprogramIkon.jpg

Temaet for årets byrumskursus er at evaluere og lære af erfaringer om byrum. Det gør vi ved at høre om og besigtige fem nyere byrum i København og Malmø.

Se programmet

 

Se oplæg fra kurset:

Bedre byrum - hvordan?
af Nicolai Carlberg, Hausenberg.

Sted:
23. august i København og Malmø

StrategiskEnergiplanlaegningIkon.jpgSeminar i Roskilde. Globale temperaturstigninger og krav til Co2-reduktion stiller store krav til fremtidens varme- og energiforsyning. Hvordan kan vi omstille vores energisystem, og hvilke barrierer findes der? Seminarets deltagere får inspiration til, hvordan fremtidens energiforsyning kan planlægges, så kommunerne opnår størst mulig samfundsøkonomisk og miljømæssig effekt.

Se programmet

 

Se oplæg fra kurset:

Strategisk Energiplanlægning - hvem, hvad, hvornår og hvorfor?
af Fuldmægtig Renée van Naerssen, Energistyrelsen.

Ifølge loven
af Advokat, ph.d. Pernille Asgaard Truelsen, Energi & Miljø.

Set fra forsyningssiden
af Underdirektør Jan Olsen, Nordforbrænding.

Sted:
Tirsdag 21. juni kl 13 - 15.45 i Roskilde

ben-land-konference-Ikon.jpg
Konference i Esbjerg 9. -10. juni. Med udgangspunkt i konkrete eksempler og aktuel forskning vil vi diskutere planlægning i kystnærhedszonen – et emne som er aktualiseret med den nyeste planlovsændring. Der vil være inspiration at hente til, hvordan man kan samarbejde på tværs af kommunegrænser – og landegrænser – med emner som turisme, kulturarv og klima.

Se program

 

Se præsentationer fra kurset:

Velkommen til Esbjerg
af John Snedker, formand for Plan- og Miljøudvalget, Esbjerg Kommune.

De danske kyster – en karakteristik
af Natur, kultur, klima og udvikling Landskabsarkitekt Dan B. Hasløv, Hasløv og Kjærsgaard.

Inspiration til planlægning i kystnærhedszonen
af Naturstyrelsens eksempelsamling Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen.

Udviklingsdynamikker i sommerhussektoren
af Seniorforsker Anne Mette Hjalager, Advance1.

Kystdirektoratets arbejde med planlægning i kystzonen
af Vicedirektør Carl-Christian Munk-Nielsen, Kystdirektoratet.

Se oplæg fra kursets workshops:

Workshop A: Dialogbaseret planlægning i kystzonen

Dialogbaseret planlægning i Jammerbugten
af Ida Rytter Jensen, Jammerbugt Kommune.

Udpegning af oplevelsesværdier
af Ole Hjort Caspersen, Skov og Landskab, Københavns Universitet.

Workshop B: Kysten og klimaforandringerne

Kysten og klimaforandringer
af Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet.

Klimatilpasning i Slagelse Kommune
af Merete Hvid Dalnæs, Slagelse Kommune.

Workshop C: Kystens kulturarv

Kystkulturen og dens fremtid
af Martin Weihe Esbensen, Arkitekt, ph.d. studerende, Arkitektskolen Aarhus.

Kulturmiljøsamarbejde ved Vadehavet
af Monica Stoye, Kommuneplanlægger, Esbjerg Kommune.

 

Sted:
9.-10. juni i Esbjerg

RegnvandBykvalitetIkon.jpg
Studietur til Augustenborg i Malmø i maj. En eftermiddagstur med masser af konkrete eksempler på smukke og kloge regnvandsløsninger. Kom med og bliv inspireret af, hvordan regnvandet kan skabe kvalitet i byrummet og hvordan det i et boligområde fra 50´erne har været medvirkende til at løfte et helt kvarter.

Se programmet

Se oplæg:

Ytligt dagvatten i bostadsområden
af Thomas Leidtstedt, Mark & Miljö Projekt AB

Sted:
18. maj 2011 i Malmø

fyraftensmodeNorrebrogadeWeb.jpg
Fyraftensmøde på Nørrebrogade torsdag den 12. maj. Trafikforsøgsprojektet er afsluttet og nu anlægges Nørrebrogade som kombineret cykel- og busgade med fem meter brede fortove. Vi besøger brogaden og diskuterer den oprindelige ide, forsøgsprojektet i skala 1:1 og den endelige realisering.

Se programmet

Sted:
12. maj kl 16.30 Søtovet i København

fingerplanen_til_debat_0.JPGDebat om Fingerplanen i Vartov 11. maj. Fingerplanen hører til planlægningens arvesølv. Fungerer den godt, trænger den til at blive pudset af eller har den overlevet sig selv? Kan planen indoptage de nye udfordringer og er det de rigtige steder, der justeres? Naturstyrelsen har udsendt et debatoplæg med forslag til Fingerplan 2012. Debatoplægget peger på en række temaer, der bør indgå i den kommende revision.

Se programmet

Se oplæg fra mødet:

Debatoplæg Forslag til Fingerplan 2012
af Holger Bisgaard, Naturstyrelsen

Flyder planen?
af Mads Rue, Greve Kommune

Hvordan tænker vi?
af Jakob Kamp, Landskabsarkitekt, 1:1 Landskab

Sted:
11. maj kl 16 i Vartov, København

MiljovurderingprogramJan2011Ikon.jpg

Kursus i Kolding. Hvad betyder lov om miljøvurdering af planer og programmer for planlægning i kommunerne? Det belyses på kurset, via gennemgang af loven, via cases fra udvalgte kommuner og via workshops om screening og scoping.

Se program

Se oplæg fra kurset:

Loven om miljøvurdering af planer og programmer
af Specialkonsulent Gert Johansen, Naturstyrelsen

Miljøvurdering af Aalborg Kommunes kommuneplan
af Miljøsagsbehandler Birgitte Krebs Schleemann, Aalborg Kommune
Bilag 1 og Bilag 2

Miljøvurdering af et kommuneplantillæg med VVM
af Gert Johansen

Sted:
7. - 8. april 2011 i Kolding

2MinimesseIkon.jpg

Minimesse i København. Har du brug for nye værktøjer til kommuneplanprocessen? Få fat i de rigtige på denne messe, hvor du har mulighed for at shoppe rundt i forskellige aktiviteter. Styrk din viden om metoder eller bliv klogere på den digitale værktøjskasse. Bliv inspireret af andres erfaringer og diskuter værktøjer til fx projektledelse, interessent-analyse og kommunikation.

Se program

Se oplæg fra Minimessen:

De frivilliges Skanderborg af borgmester Jørgen Gaarde (S), Skanderborg Kommune.

Et klart, strategisk valg af Teknik- og Miljødirektør Niels Carsten Bluhme, Albertslund Kommune.

Vision og værdi af direktør Peter Christophersen, KPC Herning A/S

Sted:
29. marts 2011 i København