EnglishKontakt

Kursusarkiv 2011

20101220FornyelseafalmeneboligomraaderWebIkon.jpg

Kursus afholdt i København marts 2011.
På kurset får du vejledning i gennemførelse af fysiske helhedsplaner og fremtidssikring af almene bebyggelser. Der er indlagt øvelser, der tager udgangspunkt i konkrete cases. På den måde får kommunale medarbejdere og ansatte i boligorganisationerne en fælles referenceramme.

Se program

Se oplæg fra kurset:

Den røde tråde af Sekretariatsleder Olav Kirchhoff, Almennet

Fremtidsanalysen af Teknisk Chef Torben Trampe, KAB.

Besigtigelse: Fremtidssikring af Gyldenrisparken af Projektleder Carsten Bai og afdelingsformand Bjarne West fra Lejerbo samt rådgiverne på projektet.

Helhedsplanlægning, aktørinddragelse og samarbejde af Byggeteknisk konsulent Lars Holmsgaard og Byggeteknisk konsulent Käte Thorsen, Landsbyggefonden.

Overblik over finansieringsmuligheder af Teknisk Chef Torben Trampe, KAB.

Kommunens rolle af Jan Kendizior, Bygge- og teknikforvaltningen i Københavns Kommune.

Fremtidens lokale boligmarked af Regionschef Jette Søndergaard, KubenManagement.

Beboerdemokratisk proces af Sekretariatsleder Olav Kirchhoff, Almennet.

Sted:
17. - 18. marts 2011 i København

ByerUdenGraenserIkon.jpg

Konference på Frederiksberg. Grænsen mellem byerne og deres oplande ændres. Det har Center for Strategisk Byforskning undersøgt i løbet af de sidste 5 år. På konferencen vil der være ny viden, debat og dialog om fremtidens Danmarkskort.

Se program

Se oplæg fra konferencen:

Intro - Hvad ville vi? Hvad nåede vi? af forskningschef Gertrud Jørgensen, Skov & Landskab, KU

Realdanias vinkel af projektleder Karen Skou, Realdania

Bosætning af Ph.D. Stud. Christian Fertner, Skov & Landskab, KU; Forsker Lise Herslund, Skov & Landskab, KU; Konsulent Mette Fabricius Madsen, Kuben Management; Seniorforsker Thomas Sick Nielsen, Skov & Landskab, KU samt DTU

Mellem by og land 1 af Forskningsadjunkt Thomas J. Clemmensen, Arkitektskolen i Aarhus

Mellem by og land 2 af Seniorforsker Ole Hjorth Caspersen, Skov & Landskab, KU samt DTU

Mellem by og land 3 af Seniorforsker Karina Sehested, Skov & Landskab, KU

Videns- og oplevelsesbyen af Lektor Lars Winther, Institut for geografi og geologi, KU; Ph.D. Stud. Christine Benna Skytt, Institut for geografi og geologi, KU; Projektleder Søren Schmidt Jensen, DAC; Seniorforsker Niels Boje Groth, Skov & Landskab, KU

Afslutning - Hvad nu? Niels Albertsen, Arkitektskolen i Århus

Sted:
3. marts 2011 på Frederiksberg

MidlertidighedskonferenceIIkon.jpg

Konference i København om udfordringerne ved at bruge midlertidighed som strategisk redskab for byudvikling. Omdrejningspunktet for konferencen er Københavns Kommunes projekt: Aktivitets-TestZonen. Det er et netop afsluttet 3 årigt forsøg med midlertidige aktiviteter på et gammelt baneterræn på Ydre Nørrebro, der nu skal omdannes til en permanent kultur- og aktivitetspark. På programmet vil der være en kritisk gennemgang af erfaringerne fra det konkrete projekt, men også midlertidighed, som mere overordnet strategi i fremtidens byudvikling. Konferencen er åben for alle, og henvender sig til en bred vifte af byplanfaglige interessenter; herunder embedsmænd, erhvervslivet, forskningsmiljøer & frivillige ildsjæle. Arrangementet afholdes af 2200Kultur i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium.

Se invitation og program

Se oplæg fra konferencen:

Midlertidighed anno 2011 af Nicolai Carlberg, Hausenberg

Fra de midlertidige til det permanente
af Sanne Nielsen, Københavns Kommune
Midlertidighed på Nørrebro af Lars Kruse, Dansk Idrætsforbund

Mere info kan fås via mail: louise.taarnhoej@kff.kk.dk

Sted:
8. februar i København