EnglishKontakt

Kursusarkiv 2012


Hvordan får vi mere ud af mindre i en krisetid?
Glem alt om billig arbejdskraft, hurtige løsninger og tomme valgløfter. Tænk på samfundsansvar, evnen til strategisk byledelse og innovation. Kurset er en videreudvikling af sidste års kursus af samme navn og er for erfarne planlæggere.

Se programmet

Se oplæg fra kurset:

En ny tidsalder
af Jørgen Ørstrøm Møller, tidligere ambassadør, nuværende professor i Singapore.

Byernes udfordringer og muligheder
af Projektchef Søren Hansen, Rambøll

Hvad er forskellen på en universitetsby og en vidensby?
af Arkitekt Flemming Frost, partner i Juul & Frost

Informationsteknologi og planlægning
af Professor Ole B. Jensen Department Of Architecture, Design and Media Technology Aalborg University

Planning in an Uncertain World
af Arun Jain, Urban Designer, Urban Strategist, Portland

 

Læs Byplanlaboratoriets artikler om Ørstrøm Møller:

En tsunami af mennesker – og muligheder

Gæld forsvinder ikke af sig selv

Om spåmanden fra Singapore

 

Sted:
København / Lund

ProgramWebIkon.jpgHvad gjorde vi ved Danmark?
Seminaret sætter fokus på landsplanlægningen siden kommunalreformen i 1970. Tidligere chefer for landsplanlægningen, forskere og konsulenter beskriver skiftende prioriteringer i landsplanlægningen gennem årene. Seminarets formål er at belyse og diskutere, hvad landsplanlægningen ville, hvad den opnåede, og hvad den bør kunne i dag.

 

Se program

 

Sted:
København

VÆKST OG VELFÆRD
Det 62. danske Byplanmøde
4.-5. oktober 2012 i Svendborg

Hvordan kan vi sikre vækst og velfærd i en krisetid? Det er et af de helt centrale spørgsmål i samfunds- og plandebatten. Men der er langtfra enighed om, hvilken slags vækst vi taler om, og hvad det gode liv er. Hvilke værdier er egentlig på spil, og hvordan kan de håndteres i planlægningen i byer og egne med henholdsvis udvikling og afvikling?

Se programmet

Oplæg fra Byplanmødet 2012 bliver lagt op her, så hurtigt så muligt

Hovedforedrag:

Hvorfor Cittaslow i Svendborg?
af borgmester Curt Sørensen, Svendborg Kommune

Velfærd som vækstskaber
af Professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet

Fra Boomtown til Brovst
af Lektor Boris Brorman Jensen, Arkitektskolen i Aarhus

Hvorfor flytte til Fyn?
af Livsstilsanalytiker Jørn Duus Hansen

Delmøder

Delmøde A:Regionalt lederskab?
Borgmester Anker Boye (A), Odense Kommune
Direktør Mads Graves Larsen, Udvikling Fyn A/S

Delmøde B: At komme på landkortet – og blive der
Projektleder Lene Krogh, Horsens Kommune
PR-direktør Anders K. Sørensen, LEAD Agency

Delmøde C: Provinsbyerne – landdistrikternes sikre holdepunkt?
Seniorprojektleder Søren Smidt Jensen, Dansk Arkitektur Center
Direktør Torsten Bo Jørgensen, byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling

Delmøde D: Et godt liv i yderområderne
Borgmester Bjarne Nielsen (V), Langeland Kommune
Borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten), Guldborgsund Kommune

Delmøde E: Fra jord til bord
Afrepportering af delmøde - Kogebog til værdibaseret planlægning

Delmøde F: Fremtidens by- og boligfællesskaber
Strategisk Direktør Claus Skytte, We Love People
Professor Claus Bech Danielsen, SBI, Aalborg Universitet

Delmøde G: Boliglån i yderområder – marked eller planlægning?
Thorkild Ærø, Dansk Byplanlaboratorium
Vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit
Plan- og Udviklingschef Helle Lassen, Hjørring Kommune

Delmøde H: Sommer hele året?
Seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen, SBI, Aalborg Universitet
Teamleder, arkitekt Pernille Møller Nielsen, Guldborgsund Kommune
Niels Østergård, Roneklint, Jungshoved

Delmøde J: Planlægningens dogmer
Direktør Anne Skovbro, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Delmøde J2: Morgendagens landskaber
Professor, centerleder Anne Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskningr

Delmøde J3: En ny planlov?
udviklingskonsulent Anne Justesen, planlægger Julia Weisser og planlægger Gitte Frank Andresen, FAB

Se billeder fra Byplanmødet 2012


Sted:
4.-5. oktober 2012 i Svendborg

IkonGoldendaytilhjemmeside.jpg
Foredrag og debat i København

Lejlighederne i de almene boliger har dannet ramme om mange familiers liv fra vugge til grav. Lejlighederne er små og lever ikke op til de nutidige krav og omgivelserne er ofte uinspirerende. Hvad kunne boligområderne, da de blev bygget og hvad er fremtidsperspektiverne? Hvilke træk og arkitektoniske detaljer er værd at bevare? Dansk Byplanlaboratorium og Bygningskultur Danmark tegner i fællesskab grundplanen fra en lejlighed, der har dannet rammen om familielivet i 1950’erne op 1:1, og taler med dem, som har levet der lykkeligt siden 1950’erne og dem, som ikke kan se sig selv leve dér særligt meget længere.

Se programmet

Sted:
13. september kl 16.30-19.30 i Bygningskulturens hus, København

almeneboligomraaderforside115x163.jpgKursus i Slagelse. På kurset får du vejledning i gennemførelse af helhedsplaner og fremtidssikring af almene bebyggelser.

Der er indlagt øvelser, som tager udgangspunkt i konkrete cases. På den måde får kommunale medarbejdere og ansatte i boligorganisationerne en fælles referenceramme.

Se programmet

Se oplæg:

Fremtidens almene boligområder– den røde tråd
ved Direktør Ellen Højgaard Jensen. Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsanalyse
ved teknisk chef Torben Trampe og områdechef Jonas Cohen KAB

Helhedsplanlægning, aktørinddragelse og samarbejde
Øvelse 1 og Øvelse 2
ved byggetekniske konsulenter Lars Holmsgaard og Käte Thorsen, Landsbyggefonden

Overblik over finansieringsmuligheder
ved teknisk chef Torben Trampe KAB

Det kommunale boligmarked
ved regionschef Jette Søndergaard, Kuben Management

Differentieret nedrivning
ved administrationschef Johnny Jensen, Bolig Hjørring

Den boligsociale helhedsplan
ved udviklingschef Katja Lindblad, boligkontoret Danmark

Den beboerdemokratiske proces
ved sekretariatsleder Olav Kirchoff. Almennet.

 

Sted:
11.-12. juni i Slagelse

Inspirationsdag 7. juni i Vejle
Borgerinddragelse er et vigtigt led i planlægningen – og der er værdifuld viden og ressourcer at hente hos de lokale borgere.

Men hvordan gør man det bedst? Inspirationsdagen giver dig nye ideer og mulighed for at reflektere over din egen praksis.

Se programmet

Se oplæg:

Borgerinddragelsen er kommet for at blive
af direktør Anne Tortzen, Center for borgerdialog.

Bedre planer?
af direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium.

En anerkendende tilgang
af projektleder Peter Sepstrup, Vejle kommune.

Tips til et vellykket borgemøde
af direktør Anne Tortzen, Center for borgerdialog.

Sted:
7. Juni i Vejle

Morgen-inspiration i Rundetårn 4. juni

Start din uge med et oplæg om, hvad du kan gøre for at skabe innovation og byudvikling i en krisetid. Hvilke barrierer og drivkræfter er der i kommunerne, og hvordan kan vi bruge teori U i byplanlægningen og byudviklingen?

Se programmet

Se oplæg:

Barrierer, drivere og forslag til løsninger
af direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium.

Teori U
af konsulent Julie Abitz, Byens Helte.

 

Se verden igennem Superheltebriller
draft fra Julie Abitz kommende bog Sådan du skaber den by, du drømmer om.

Sted:
4. juni i Rundetårn, København

Byrum, der udfordrer stedet og matcher hverdagslivet. Kurset stiller en række spørgsmål til dagens bypolitik. Hvordan kan byrum henholdsvis fremme og hæmme byliv. Hvordan påvirker design adfærd og adfærd design? Hvad er et demokratisk byrum?

Se programmet

Se oplæg:
Byrum der udfordrer stedet og matcher hverdagslivet
af arkitekt Mikkel Frost, partner i CEBRA

Hvad kan vi lære af byrum i New York?
af arkitekt og skribent Peter Schultz Jørgensen.

Eksport af dansk kultur til New York
af arkitekt ph.d. Camilla van Deurs, Gehl Architects.

By og biodiversitet
af Ph.d.-studerende Martin Odgaard, Arkitektskolen i Århus

 

Sted:
4. juni i København

bynatur2012_webikon.pngKonference i Aarhus 1. marts
Ofte stilles den menneskeskabte by skarpt over for den natur, som mennesker ikke har skabt. Naturen er udenfor byen og byen udenfor naturen. Hvis naturen er i byen, så er den klart afgrænset til parker, søer og haver. Men ligesom by og landskab blander sig mere og mere således også by og natur. Det må forskning og praksis forholde sig til. Byforskningen og byplanlægningen må, ud over grænserne, forholde sig til det bymæssige i naturen og det naturlige i byen: ByNaturen. Naturens kredsløb kan sættes meget mere i arbejde i tætbyen, og naturnetværk og bynetværk kan forholdes til hinanden, så der f.eks. kan bygges bæredygtigt i kant- og overgangszonerne mellem dem.

Center for Strategisk Byforskning har siden 2004 udforsket de ændringer af vore byer, der viser sig som svækkelse af grænserne mellem byer og landskaber. Disse ændringer stiller også spørgsmålstegn ved grænsen mellem natur og by.

Det er temaet for årets seminar om ’byforskning uden grænser’, som har til formål at skabe dialog og udveksling mellem praktikere og forskere. Temaet belyses gennem:

  • filosofiske diskussioner af naturbegrebet
  • beretninger om forskningsbaseret undervisning om naturforhold i den østjyske millionby
  • en kunstbaseret forskningstilgang til landskabet i byen
  • en fortælling fra praksis om, hvordan man kan tænke og praktisere ByNatur som ’procesurbanisme’
  • igangværende forskning om by og biodiversitet
  • undersøgelser af kommuners vand- og naturplanlægning

Konferencen arrangeres i samarbejde mellem Center for strategisk byforskning og Dansk Byplanlaboratorium.

Se programmet

 

Se oplæg

Introduktion af forskningsprofessor Niels Albertsen, Arkitektskolen Aarhus.
Læs manus til Introduktionen

Den østjyske millionbynatur
af lektor Tom Nielsen og lektor Boris Brorman Jensen, Arkitektskolen Aarhus

Kolindsund. Ny natur
af adjunkt Stefan Darlan Boris og forskningsadjunkt Thomas Juel Clemmensen,
Arkitektskolen Aarhus

Det grænseløse landskab
af Ph.d.-studerende Marie Markman, Arkitektskolen Aarhus

By og biodiversitet
af Martin Odgaard, Ph.D. Stipendiat, Cand. Arch. Arkitektskolen Aarhus

 

Se relevante artikler:

Bynatur - artikel i Byplan Nyt
af Robert Mogensen, Arkitekt MAA MDL.

Procesurbanisme – byen som økosystem
af Stig L. Andersson. Bragt i LANDSKAB 1-2012.

Et mangfoldigt naturbegreb
af Hans Fink: i Peter Agger et al (red.): Naturens værdi. Vinkler på danskernes forhold til naturen, København 2003 Gads forlag.

Sted:
1. marts 2012 i Aarhus

20111215 forside.jpgHalvdagskursus i Roskilde 24. januar.
Få inspiration til, hvordan du kan benytte forskellige typer af landskabsanalyser i forbindelse med f.eks. kommuneplanlægning eller lokalisering i det åbne land. Gennem konkrete eksempler introduceres en række forskellige metoder. Kurset er udviklet i samarbejde mellem Dansk Landskabsarkitektforening og Dansk Byplanlaboratorium

Se programmet

Se oplæg

Landskabskaraktermetoden
afHanne Brendstrup, Niras

Mellem analyse og strategi
af Katrina Wiberg, Møller og Grønborg

Sted:
24. januar kl 13 i Musicon, Roskilde.