EnglishKontakt

Kursusarkiv 2012

Inspirationsdag d. 10. december i København

Når vi lægger planer og strategier, der rækker langt ind i fremtiden, er det oplagt at lytte til, hvilke forestillinger og drømme, de unge har. Det er jo dem, der skal befolke vores byer om 30 år. Hvordan kan man som planlægger få unge i tale? Hvilke metoder er egnede til at få en dialog om planlægning og byudvikling? Og hvordan får man omsat deres bidrag til planer?

Inspirationsdagen giver dig:

 • Eksempler på nytænkende inddragelse af unge
 • Erfaringer fra kommuner, der er langt fremme på feltet
 • Fif til, hvordan I kan bruge elektroniske medier: sms, gps-tracking og Facebook
 • Mulighed for at få sparring på dine egne opgaver og udfordringer
 • Bliver de unges bidrag brugt – og hvordan? Idéer til, hvordan de kan omsættes i planlægningen

Se programmet

Se oplæg fra kurser:

Erfaringer og dilemmaer
af direktør Anne Tortzen, Center for Borgerdialog i dialog med deltagerne

Kommunen og de unges hverdagsliv
af konsulent Ane Rottbøll. By X. Kontoret for Bæredygtig Udvikling, Københavns kommune

Medborgerskab, unge og planlægning
af Strategisk Planlægger Klavs Busch Thomsen. Haderslev kommune

Sted:
København

EnNyTidsalderWebIkon.jpg
Foredrag torsdag d. 29. november kl. 14.30-17.

Hvad betyder krisen for vores levevis, og for de vesteuropæiske storbyer? Tidl. Ambassadør og nuværende professor i Singapore Jørgen Ørstrøm Møller vil fortælle om en ny knaphedens økonomi, og projektdirektør i Rambøll Søren Hansen vil give os et indblik i investorernes rolle i en ny tidsalder.

Foredragene er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Foredragene er en del af kurset: Danske byers udfordringer

Se oplæg fra dagen:

En ny tidsalder
af Jørgen Ørstrøm Møller, tidligere ambassadør, nuværende professor i Singapore.

Byernes udfordringer og muligheder
af Projektchef Søren Hansen, Rambøll

Relevante artikler:
En by er ikke længere en by
Ørstrøm Møllers fornemmelse for planeten

Sted:
Rambøll i København


Hvordan får vi mere ud af mindre i en krisetid?
Glem alt om billig arbejdskraft, hurtige løsninger og tomme valgløfter. Tænk på samfundsansvar, evnen til strategisk byledelse og innovation. Kurset er en videreudvikling af sidste års kursus af samme navn og er for erfarne planlæggere.

Se programmet

Se oplæg fra kurset:

En ny tidsalder
af Jørgen Ørstrøm Møller, tidligere ambassadør, nuværende professor i Singapore.

Byernes udfordringer og muligheder
af Projektchef Søren Hansen, Rambøll

Hvad er forskellen på en universitetsby og en vidensby?
af Arkitekt Flemming Frost, partner i Juul & Frost

Informationsteknologi og planlægning
af Professor Ole B. Jensen Department Of Architecture, Design and Media Technology Aalborg University

Planning in an Uncertain World
af Arun Jain, Urban Designer, Urban Strategist, Portland

 

Læs Byplanlaboratoriets artikler om Ørstrøm Møller:

En tsunami af mennesker – og muligheder

Gæld forsvinder ikke af sig selv

Om spåmanden fra Singapore

 

Sted:
København / Lund

DetailhandelWebIkon.jpg
Levende bymidter eller butiksdød?

Endags seminar, der afholdes i København 25. oktober og i Vejle 22. november. Hvilke bysamfund skal have udvidet rammerne for detailhandel, og hvilke skal afvikles? Dét er spørgsmål, som både politikere og planlæggere må stille sig.
På seminaret stiller vi skarpt på tre vinkler på detailhandelsplanlægning:
De store butikskæder, handelsbyernes konkurrence og kvalitativ udvikling af bymidter.

Se programmet


Se oplæg fra kursus i København d. 25. oktober:

Velkomst og introduktion til seminaret
af Projektleder Christian Broen, Byplanlab

God lokal forsyning eller stærkt regionalt udbud?
København
af Kommuneplanprojektleder Tue Rex, Københavns Kommune

Butikskæderne: De store spillere i branchen
af Direktør Per Nyborg, Institut for Center-Planlægning (ICP A/S)

Handelsbyernes konkurrence og roller
af Chefkonsulent Kristian Bransager, COWI A/S

Bymidter, byliv og detailhandel
af Direktør Torsten Bo Jørgensen, byrejsen.dk - strategisk byudvikling

Den gode lokalitet, hvor ligger den?
København
af Udviklingschef Ulrik Olsen, COOP Ejendomme


Relevante rapporter:

Cowi-rapporten Detailhandel i byerne, december 2011
Plan09-proejktet Detailhandel og bymidtestrategier i Randers

 

Sted:
Vejle

ProgramWebIkon.jpgHvad gjorde vi ved Danmark?
Seminaret sætter fokus på landsplanlægningen siden kommunalreformen i 1970. Tidligere chefer for landsplanlægningen, forskere og konsulenter beskriver skiftende prioriteringer i landsplanlægningen gennem årene. Seminarets formål er at belyse og diskutere, hvad landsplanlægningen ville, hvad den opnåede, og hvad den bør kunne i dag.

 

Se program

 

Sted:
København

VÆKST OG VELFÆRD
Det 62. danske Byplanmøde
4.-5. oktober 2012 i Svendborg

Hvordan kan vi sikre vækst og velfærd i en krisetid? Det er et af de helt centrale spørgsmål i samfunds- og plandebatten. Men der er langtfra enighed om, hvilken slags vækst vi taler om, og hvad det gode liv er. Hvilke værdier er egentlig på spil, og hvordan kan de håndteres i planlægningen i byer og egne med henholdsvis udvikling og afvikling?

Se programmet

Oplæg fra Byplanmødet 2012 bliver lagt op her, så hurtigt så muligt

Hovedforedrag:

Hvorfor Cittaslow i Svendborg?
af borgmester Curt Sørensen, Svendborg Kommune

Velfærd som vækstskaber
af Professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet

Fra Boomtown til Brovst
af Lektor Boris Brorman Jensen, Arkitektskolen i Aarhus

Hvorfor flytte til Fyn?
af Livsstilsanalytiker Jørn Duus Hansen

Delmøder

Delmøde A:Regionalt lederskab?
Borgmester Anker Boye (A), Odense Kommune
Direktør Mads Graves Larsen, Udvikling Fyn A/S

Delmøde B: At komme på landkortet – og blive der
Projektleder Lene Krogh, Horsens Kommune
PR-direktør Anders K. Sørensen, LEAD Agency

Delmøde C: Provinsbyerne – landdistrikternes sikre holdepunkt?
Seniorprojektleder Søren Smidt Jensen, Dansk Arkitektur Center
Direktør Torsten Bo Jørgensen, byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling

Delmøde D: Et godt liv i yderområderne
Borgmester Bjarne Nielsen (V), Langeland Kommune
Borgmester John Brædder (Guldborgsundlisten), Guldborgsund Kommune

Delmøde E: Fra jord til bord
Afrepportering af delmøde - Kogebog til værdibaseret planlægning

Delmøde F: Fremtidens by- og boligfællesskaber
Strategisk Direktør Claus Skytte, We Love People
Professor Claus Bech Danielsen, SBI, Aalborg Universitet

Delmøde G: Boliglån i yderområder – marked eller planlægning?
Thorkild Ærø, Dansk Byplanlaboratorium
Vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit
Plan- og Udviklingschef Helle Lassen, Hjørring Kommune

Delmøde H: Sommer hele året?
Seniorforsker Kirsten Gram-Hanssen, SBI, Aalborg Universitet
Teamleder, arkitekt Pernille Møller Nielsen, Guldborgsund Kommune
Niels Østergård, Roneklint, Jungshoved

Delmøde J: Planlægningens dogmer
Direktør Anne Skovbro, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Delmøde J2: Morgendagens landskaber
Professor, centerleder Anne Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskningr

Delmøde J3: En ny planlov?
udviklingskonsulent Anne Justesen, planlægger Julia Weisser og planlægger Gitte Frank Andresen, FAB

Se billeder fra Byplanmødet 2012


Sted:
4.-5. oktober 2012 i Svendborg

IkonGoldendaytilhjemmeside.jpg
Foredrag og debat i København

Lejlighederne i de almene boliger har dannet ramme om mange familiers liv fra vugge til grav. Lejlighederne er små og lever ikke op til de nutidige krav og omgivelserne er ofte uinspirerende. Hvad kunne boligområderne, da de blev bygget og hvad er fremtidsperspektiverne? Hvilke træk og arkitektoniske detaljer er værd at bevare? Dansk Byplanlaboratorium og Bygningskultur Danmark tegner i fællesskab grundplanen fra en lejlighed, der har dannet rammen om familielivet i 1950’erne op 1:1, og taler med dem, som har levet der lykkeligt siden 1950’erne og dem, som ikke kan se sig selv leve dér særligt meget længere.

Se programmet

Sted:
13. september kl 16.30-19.30 i Bygningskulturens hus, København

Messe i København 6. september
Er du klar til kommuneplanen? Få sparring på, hvordan du oversætter den visionsfyldte planstrategi til en konkret kommuneplan. Vi dykker ned i topscorertemaerne sundhed, uddannelse, vækst, klimatilpasning og bosætning. Sæt ord på dine egne erfaringer og bliv inspireret af andres.


Se programmet

 

 

Se materiale:

Læs reportagen fra Planmesse 2012
Først er der en stille summen fra de lyse lokaler ved Israels Plads: Planlæggere, planchefer, projektledere og andet planlagt godtfolk fra over 20 forskellige kommuner har samlet sig for at diskutere vejen fra visionær planstrategi til konkret kommuneplan.

Kender du typen-testen
Kender du typen-testen er en let test fra planmesse2012. Testen er lavet med udgangspunkt i kommunernes planstrategier, artiklen De nye planstrategier (Byplan, nr. 2, 2012) og folderen Godt i gang med kommuneplan2009. Tanken er at sætte typerne på spidsen. Ingen svar er forkerte. Alle typer er karrikerede.
Vinderen af testen blev byplanarkitekt Ane Døssing, Slagelse Kommune. Præmien er digteren Morten Søndergaards bog Processen og det halve kongerige. Stort tillykke fra Plan13.

Tre gode råd fra borgmesteren

 • Giv budgetvedtagelsen et planstrategisk eftersyn og lav et notat til jeres politikere.
 • Gør kommuneplanprocessen valgkamp-parat. Find de temaer, der egner sig i valgkampen, og som politikerne brænder for.
 • Vær åben overfor forandringer. De bedste ting her i livet er ikke planlagt.
 • Disse tre råd gav Haderslev Kommunes borgmester Jens Chr. Gjesing på Planmesse2012.

Tre gode råd fra projektchefen

 • Kommuneplanen er også et udstillingsvindue. Træk de vigtigste udviklingsmuligheder frem.
 • Engagér dine politikere. Gør processen fra vision og strategi til konkret kommuneplan forståelig med billeder af, hvordan det kan komme til at se ud. Vis dine politikere på kort, hvad rammerne betyder for, hvad man må og ikke må på kommunens arealer.
 • Tag temperaturen på markedet. Inddrag aktører fra erhvervslivet og malk dem for viden. De har fornemmelsen af hvad der rør sig på markedet, og derfor også fornemmelsen af, hvad der skal til for at projekterne går i land.
 • Disse tre råd gav projektchef Svend Erik Rolandsen på Planmesse2012.

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter
af projektchef Svend Erik Rolandsen, COWI.

 

Se billeder fra Planmesse 2012:


Sted:
6. september 2012 12:00-16:30 i Bethesda-kirken, Israels Plads, København K

almeneboligomraaderforside115x163.jpgKursus i Slagelse. På kurset får du vejledning i gennemførelse af helhedsplaner og fremtidssikring af almene bebyggelser.

Der er indlagt øvelser, som tager udgangspunkt i konkrete cases. På den måde får kommunale medarbejdere og ansatte i boligorganisationerne en fælles referenceramme.

Se programmet

Se oplæg:

Fremtidens almene boligområder– den røde tråd
ved Direktør Ellen Højgaard Jensen. Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsanalyse
ved teknisk chef Torben Trampe og områdechef Jonas Cohen KAB

Helhedsplanlægning, aktørinddragelse og samarbejde
Øvelse 1 og Øvelse 2
ved byggetekniske konsulenter Lars Holmsgaard og Käte Thorsen, Landsbyggefonden

Overblik over finansieringsmuligheder
ved teknisk chef Torben Trampe KAB

Det kommunale boligmarked
ved regionschef Jette Søndergaard, Kuben Management

Differentieret nedrivning
ved administrationschef Johnny Jensen, Bolig Hjørring

Den boligsociale helhedsplan
ved udviklingschef Katja Lindblad, boligkontoret Danmark

Den beboerdemokratiske proces
ved sekretariatsleder Olav Kirchoff. Almennet.

 

Sted:
11.-12. juni i Slagelse

Inspirationsdag 7. juni i Vejle
Borgerinddragelse er et vigtigt led i planlægningen – og der er værdifuld viden og ressourcer at hente hos de lokale borgere.

Men hvordan gør man det bedst? Inspirationsdagen giver dig nye ideer og mulighed for at reflektere over din egen praksis.

Se programmet

Se oplæg:

Borgerinddragelsen er kommet for at blive
af direktør Anne Tortzen, Center for borgerdialog.

Bedre planer?
af direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium.

En anerkendende tilgang
af projektleder Peter Sepstrup, Vejle kommune.

Tips til et vellykket borgemøde
af direktør Anne Tortzen, Center for borgerdialog.

Sted:
7. Juni i Vejle