EnglishKontakt

Kursusarkiv 2013

Kursus i Varde, 16. - 17. december 2013

Kurset giver viden om forholdet mellem bevaring og fornyelse. Desuden vil kurset styrke dine kvalifikationer i at se på karakteristiske hovedtræk i byområder, og gøre dig skarpere i at anvende lokalplanen i bevaringsarbejdet.

Se program

Se oplæg fra kurset

Hvad er bevaringsværdige hovedtræk?
af Byplanarkitekt Marianne Rønnow Markussen, Årstiderne Arkitekter

Samarbejde om bevaring
af Erik Büchert, næstformand i Bygnings- og Landskabskultur Møn

Panelsvar fra Arne Post
af Arkitekt Arne Post, AP Byplanrådgivning

Fremtidens Købstad
af Arkitekt Martin Krogh, partner i ADEPT

Bevaringsteori, -metode og -holdninger
af Arkitekt Ulla Kristensen, Aalborg Kommune
DIVE-analyse
Aalborg Kommunes stedsanalyse

Sted:
Varde

Kursus i København 19. november

Kurset klæder dig på til at administrere eller bygge efter planloven. Der vil være gennemgang af lovstoffet men også vægt på konkrete eksempler og praktiske øvelser.

Kan med fordel kombineres med kurset ”Basisviden om bygningsreglementet” den 20. november.

Find kursusbeskrivelsen og tilmeldingen på Arkitektforeningens hjemmeside

Sted:
København


Kursus i Aalborg 11.-12. november

Få vejledning i at gennemføre helhedsplaner og fremtidssikre de almene bebyggelser. Kurset indeholder praktiske øvelser og realistiske cases. Målet er, at kommunale medarbejdere og ansatte i boligorganisationerne får en fælles referenceramme.

Arrangeres i samarbejde med AlmenNet.

Se programmet

Hent og læs relevant materiale:
Almen Vejledning i beboerdemokratisk proces
Almen Vejledning i fremtidssikring
Almen Vejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

Se oplæg fra kurset

Den røde tråd
af Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium

Fremtidsanalyse
af Kundechef Jonas M. Cohen, KAB

Helhedsplanlægning og renoveringsstøtte
af Byggetekniske konsulenter Lars Holmsgaard og Käte Thorsen, Landsbyggefonden

Det kommunale boligmarked
af Regionschef Jette Søndergaard, Kuben Management

Dialog og samarbejde
af Civilingeniør Anders Ravnemose, Aalborg Kommune

Brug vejledningen
af Udviklingskonsulent Sarah Terp Uhre, Boligselskabet Fruehøjgaard

Den beboerdemokratiske proces
af Projektleder Ionee Skovgaard, Boligforeningen 3B

Sted:
Aalborg

ProgrambilledtilWeb.jpg

Menneske og by – ideologi og planlægning

Seminaret sætter fokus på mennesket og dets relationer til byen og bylivet.
Samtidig stilles spørgsmålet om, hvordan skiftende ideologier og forestillinger om menneskelige behov igennem tiderne har påvirket byplanlægning og byudformning. Seminaret finder sted i Ørestaden, som er et eksempel på en nyere, gennemplanlagt by, hvor forholdet mellem menneske og by, ideologi og planlægning ikke har været helt uproblematisk.

Seminaret er overtegnet.

Se program

Sted:
København

OBS Ny dato: Kurset afholdes 28. oktober

Der bliver i øjeblikket skudt mange klimatilpasningsprojekter i gang. Ofte er der opstartsvanskeligheder, fordi der er tale om nye skæringsflader mht. økonomi, samarbejde og drift. Få styr på lovgivningen og få inspiration til at komme godt i gang med de nye, spændende projekter.

Kurset arrangeres i samarbejde med Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger.

Se programmet

Se oplæg fra kurset:

Klimatilpasning i praksis
af Pernille Aagaard Truelsen og Jens Flensborg, Advokatfirmaet energi og miljø

Klimatilpasning i praksis – KlimaByen i Middelfart
af Direktør Allan Bruus, Middelfart Spildevand

Klimatilpasning i praksis - Østbyparken, Vejle
af Klimakoordinator Ulla Pia Geertsen, Vejle Kommune

Sted:
Middelfart

Afholdes 26.-27. september 2013 på Frederiksberg

Alle taler om smarte byer 
- i Byplanlaboratoriet taler vi om smart planlægning i øjenhøjde. 

På årets byplanmøde vil vi gå tættere på, hvad smart planlægning egentlig er, og hvordan det kan bruges i Danmark. Ny informations- og kommunikations-teknologi (IKT) giver os nye redskaber til at fremme en bæredygtig udvikling – ikke kun i de store byer, men også i mindre byer og landområder. Med begrænsede naturressourcer og en stram økonomi er det et must at få mere ud af mindre ved at tænke i løsninger på tværs.

Se programmet

Se mere om mødets hovedforedragsholdere og paneldeltagere

Se flyer om Markedspladsen

 

Se oplæg fra Byplanmødets hovedforedrag:

Smart planlægning - hvad er det for en størrelse?
af Lektor, ph.d. Martin Brynskov, Aarhus Universitet, AU Smart Cities

Se resultat af SMS afstemninger

Steps to a Smarter City
af Executive Architect Rick Robinson, IBM

Fagre, nye digitale verden
af Co-Founder, CEO Mads Thimmer, Innovation Lab

Stedsans i en digital verden
af Direktør Thomas Martinsen og Projektchef Mette Mechlenborg, Dansk Bygningsarv.

Oplæg fra delmøder:

Delmøde A: Byledelse, strategi og netværk
Erhvervsforsker Peter Andreas Norn, Realdania B / CBS

Borgmester Steen Christiansen, Albertslund Kommune og
formand for KKR Hovedstaden

Delmøde B: Fremtidens smarte omgivelser:
Managing Director Jan Dam, Veksø A/S

Delmøde C: Telemedicin og tryghed:
Halfdan Eika, Center for Telemedicin, Region Midtjylland

Forskningschef Anders Hede, Trygfonden

Delmøde E: Vandet og det grønne:
Professor Marina Bergen Jensen, Skov & Landskab, Københavns Universitet

Direktør Torben Gade, GBL

Direktør Søren Ahle Hansen, Boligselskabet ØsterBO

Delmøde F: Solenergi er smart:
Arkitekt Milena Mille Rudez, Københavns Kommune (7,3 Mb)

Bestyrelsesformand Andreas Madsen, AB Søpassagen

Delmøde G: Smart specialisering - fra landbrug til videnstunge erhverv:
Afdelingschef Erik Sejersen, Regional Udvikling, Region Midtjylland

Professor Lene Lange, Aalborg Universitet

Delmøde H: Hvad sker der internationalt på smart City fronten – tre eksempler til inspiration:
Head of Research and Statistics Gerhard Dekker, Gemeende Almere, Holland (12 Mb)

Future City Coordinator Lorraine Hudson, Bristol City Council, England

Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson, Malmö Stad, Sverige (7,5 Mb)

Delmøde M: Markedsplads:
Claus Bjørn Billehøj, Kontorchef, Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen

Ulrik Winge, By- og Miljødirektør, Frederiksberg Kommune

Se billeder fra Byplanmødet 2013


Sted:
Frederiksberg

WebfotoFaellesskaberog-Vaekst2013.jpg

Konference i København 18. september

Skaber byfornyelsen vækst og lokale fællesskaber? Vær med når Københavns kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inviterer til debat om områdefornyelse og bypolitik i de store byer. Konferencen afholdes i Amager Bio, Øresundsvej 6.

Konferencen er overtegnet.
Hvis du ønsker at skrive dig på ventelisten,
kan du sende en mail til db@byplanlab.dk

Se programmet

Se beskrivelse af de fem workshops
Workshop 1, 2 & 3 er nu overtegnet og kan ikke længere vælges.

Se invitation

Klippekort til områdefornyelse

Se billeder fra konferencen


Sted:
København

WebfotoByrum2013.jpg

Kursus i København 12. september

Årets byrumskursus foregår som sædvanlig ude i byen.
Selvfølgelig skal vore byrum være for alle, men hvad det betyder, vil vi have fokus på, i de udvalgte byområder: Indre by omkring Nørreport, Fælledparken på Østerbro og to områder på Vesterbro.

Se programmet

Se oplæg fra kurset:

Nørreport Station
af Projektleder Henrik Preisler Mathiesen Center for Anlæg, Københavns Kommune og Arkitekt MAA Marianne Jørgensen, Gottlieb Paludan Architects a/s

Tur over Kultorvet og Nørreport Station
af Arkitekterne Thomas Koch, Polyform og Marianne Jørgensen, Gottlieb Paludan Architects a/s

Israels Plads
af Projektleder og Arkitekt Jens Christian Olesen, Center for Anlæg,Københavns Kommune og Arkitekt Caroline Nagel, Cobe Arkitekter

Sted:
København

LandsplanredegoerelseDebatSprogoe.jpg

Grøn omstilling
Debatmøde i København 11. september 15.00 – 17.30
Den nye Landsplanredegørelse er sendt i høring. Den handler om grøn omstilling og om, hvordan vi skaber nye muligheder i hele Danmark. Kontorchef Holger Bisgaard fra Naturstyrelsen vil kort redegøre for hovedbudskaberne, hvorefter vi vil lukke op for debat.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage. Tilmelding er dog nødvendig

Se forslag til Landsplanredegørelse 2013

Se program

Se oplæg fra kurset:

Forslag til Landsplanredegørelse 2013
af Specialkonsulent Jane Kragh Andersen, Naturstyrelsen.

Udvikling overalt?
af Planchef Helle Lassen, Hjørring Kommune.

 

Læs Byplanlaboratoriets høringssvar

Sted:
København


Seminar i Hobro d. 2. september

I landets udkantsområder er der behov for tilpasning af den fysiske struktur. Der skal rives huse ned i nogle områder og der skal skabes nye funktioner. Hvilken rolle spiller planlægning, byfornyelse og LAG-midler i den proces? Hvilke redskaber er til rådighed og hvordan kan de bruges strategisk?

Se programmet

Kurset er en videreudvikling af landsby seminaret i Nyborg d. 19 april. Se evt. mere her

Se oplæg fra kurset:

Med omvendt fortegn?
af Projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium.

Marked OG planlægning
af Vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit.

Planlægning, områdefornyelse og EU-midler
af Direktør Ellen Højgaard Jensen, Dansk Byplanlaboratorium.

Hvad må man, hvad må man ikke?
af Indehaver, cand. jur. Søren Garde, Søren Garde Rådgivning.

Boligsocial indsat på landet
af Boligsocial medarbejder Dorthe Espersen, Mariagerfjord Kommune.

De mindre byers udfordringer og muligheder
af Kontorchef Birgitte Lundblad, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Lolland modtager ideerne
af projektleder Camilla Nissen og planlægger Eva Westerholt, Lolland Kommune.

Relevante publikationer fra Ministeriet for By, bolig og landdistrikter:
Rapport: Genanvendelse af tomme grunde efter nedrivning
Inspirationsmateriale: Udvikling af landsbyer – en værktøjskasse

Hør interview i Radio24syv
med projektleder Christian Broen,
om håndtere en evt. afvikling af udvalgte landsbyer.

Sted:
Hobro