EnglishKontakt

Kursusarkiv 2013

Kursus i Varde, 16. - 17. december 2013

Kurset giver viden om forholdet mellem bevaring og fornyelse. Desuden vil kurset styrke dine kvalifikationer i at se på karakteristiske hovedtræk i byområder, og gøre dig skarpere i at anvende lokalplanen i bevaringsarbejdet.

Se program

Se oplæg fra kurset

Hvad er bevaringsværdige hovedtræk?
af Byplanarkitekt Marianne Rønnow Markussen, Årstiderne Arkitekter

Samarbejde om bevaring
af Erik Büchert, næstformand i Bygnings- og Landskabskultur Møn

Panelsvar fra Arne Post
af Arkitekt Arne Post, AP Byplanrådgivning

Fremtidens Købstad
af Arkitekt Martin Krogh, partner i ADEPT

Bevaringsteori, -metode og -holdninger
af Arkitekt Ulla Kristensen, Aalborg Kommune
DIVE-analyse
Aalborg Kommunes stedsanalyse

Sted:
Varde

LandsplanredegoerelseDebatSprogoe.jpg

Grøn omstilling
Debatmøde i København 11. september 15.00 – 17.30
Den nye Landsplanredegørelse er sendt i høring. Den handler om grøn omstilling og om, hvordan vi skaber nye muligheder i hele Danmark. Kontorchef Holger Bisgaard fra Naturstyrelsen vil kort redegøre for hovedbudskaberne, hvorefter vi vil lukke op for debat.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage. Tilmelding er dog nødvendig

Se forslag til Landsplanredegørelse 2013

Se program

Se oplæg fra kurset:

Forslag til Landsplanredegørelse 2013
af Specialkonsulent Jane Kragh Andersen, Naturstyrelsen.

Udvikling overalt?
af Planchef Helle Lassen, Hjørring Kommune.

 

Læs Byplanlaboratoriets høringssvar

Sted:
København

Miljøvurderingskursus2013FotoB.jpg

København
Screening er en af de helt afgørende faser i miljøvurderingsprocessen, og der er derfor udviklet en lang række af vejledninger og værktøjer til screening. Men undersøgelser viser, at kvaliteten af screeningsarbejdet varierer markant både i Danmark og i resten af Europa.
Dette kursus lægger op til diskussion af en række spørgsmål med direkte relevans for praksis: Hvad er god screeningspraksis? Hvilke værktøjer er særligt anvendelige? Hvordan sikres kvalitet i en organisation?

Kurset er arrangeret i samarbejde med Det Danske Center for Miljøvurdering,
Aalborg Universitet. Målgruppen er praktikere, der arbejder med VVM eller miljøvurdering af planer og programmer.

Se programmet

Tilmelding via DCEA

Sted:
København

Miljøvurderingskursus2013FotoB.jpg

Aalborg
Screening er en af de helt afgørende faser i miljøvurderingsprocessen, og der er derfor udviklet en lang række af vejledninger og værktøjer til screening. Men undersøgelser viser, at kvaliteten af screeningsarbejdet varierer markant både i Danmark og i resten af Europa.
Dette kursus lægger op til diskussion af en række spørgsmål med direkte relevans for praksis: Hvad er god screeningspraksis? Hvilke værktøjer er særligt anvendelige? Hvordan sikres kvalitet i en organisation?

Kurset er arrangeret i samarbejde med Det Danske Center for Miljøvurdering,
Aalborg Universitet. Målgruppen er praktikere, der arbejder med VVM eller miljøvurdering af planer og programmer.

Se programmet

Tilmelding via DCEA

Sted:
Aalborg


Konference i Viborg d. 6.-7. juni

Det lokale landskab: Nye funktioner, ny planlægning
Hvordan ser landskabet ud gennem de lokale briller, og hvordan kan de professionelle være med til at kvalificere den lokale debat? Gennem oplæg, workshops og ekskursioner vil vi diskutere de udfordringer og muligheder, der knytter sig til dialogbaseret planlægning, forvaltning og brug af det lokale landskab. Vi lægger vægt på diskussion og erfaringsudveksling mellem forskere og praktikere.

Se programmet

Se oplæg fra kurset:

Transformation of the agricultural landscape
af N.J. Beun, Innovation program Manager, Innovation Network, Dutch Ministry of Economic Affairs

Proces, dialog og inddragelse i det lokale landskab
af Lone S. Kristensen, lektor, og
Jørgen Primdahl, professor, Københavns Universitet

Det åbne lands æstetik
af Kræn Ole Birkkjær, arkitekt, Videncentret for landbrug

»Grøn vækst planlægning« i Kommuneplan 13
af Karsten L. Willeberg-Nielsen, seniorprojektleder, COWI

Limfjorden rundt
af Anders Bloksgaard, Museumsdirektør, Limfjordsmuseet

Når afvikling og affolkning er en kendsgerning
af Flemming Eskildsen, Borgmester, Skive Kommune

Natur og landbrug kommissionens forslag til planlægning i det åbne land
af Jørgen Primdahl, professor, Københavns Universitet

Kulturmiljøet i landdistrikterne
af Morten Stenak, konsulent, Kulturstyrelsen


Workshops:

Jammersbugt fremtid
af Jammerbugten Kommune

Det lokale landskab – mellem faglighed og politik
af Lillian Ebbesen, planlægger, Ikast-Brande Kommune

Landskab og landsby - en strategi for Karby Sogn
af Vibeke Nellemann, Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, Københavns Universitet


Relevante artikler

Internodal Arteries
af N.J. Beun, Innovation program Manager, Innovation
Network, Dutch Ministry of Economic Affairs.

Sted:
Viborg

vvm_2013.jpg

Dette kursus er et skræddersyet kursus, som Dansk Byplanlaboratorim har afholdt for Thisted Kommune.

Kursets formål var at give en grundig indføring i VVM-systemet, bl.a. for at gøre deltagerne i stand til at kvalitetssikre eventuelle konsulenters VVM-redegørelser.

Se programmet


Se oplæg fra kurset:

VVM systemet
Planloven og VVM bekendtgørelsen
Hvordan ser reglerne ud, og hvordan fungerer systemet i praksis?
af specialkonsulent Gert Johansen, Naturstyrelsen

Kvalitetssikring af VVM-redegørelser
af specialkonsulent Gert Johansen, Naturstyrelsen

Konsulenten
Hvordan får man det bedste samarbejde med konsulenten?
af projektleder Ole Gregor, Rambøll

Sted:
Thisted

DetailhandelWebIkon.jpgLevende bymidter eller butiksdød?

Endags seminar, der afholdes i Aalborg 8. januar.
Hvilke bysamfund skal have udvidet rammerne for detailhandel, og hvilke skal afvikles? Dét er spørgsmål, som både politikere og planlæggere må stille sig.

På seminaret stiller vi skarpt på tre vinkler på detailhandelsplanlægning:
De store butikskæder, handelsbyernes konkurrence og kvalitativ udvikling af bymidter.

Se programmet


Læs afraportering:

3 gode råd fra 5 oplægsholdere

Reportage fra detailhandelsseminaret


Se oplæg:

Velkomst og introduktion til seminaret
af Projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium.

God lokal forsyning eller stærkt regionalt udbud?
af Kommuneplanlægger Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune.

Butikskæderne: De store spillere i branchen
af Direktør Per Nyborg, Institut for Center-Planlægning (ICP A/S)

Handelsbyernes konkurrence og roller
af Chefkonsulent Kristian Bransager, COWI A/S

Bymidter, byliv og detailhandel
af Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI A/S

Den gode lokalitet, hvor ligger den?
af Adm. direktør Jan Poulsen, Reitan Ejendomsudvikling A/S

Sted:
Aalborg.