EnglishKontakt

Kursusarkiv 2014


Seminar i Vejle, 10. december
De nye informationsteknologier skaber helt nye former for planlægning og for borgerinddragelse. Hvordan kan planlæggerne drage nytte af det? Der er uanede muligheder, men hvordan undgår vi at drukne i information?

Se programmet

Læs artiklen "Byplanlæggere tøver med IT i borgerinddragelse"

Se survey om anvendelse af IT i byplanlægningen

Oplæg fra seminariet:

Smart City Vejle
ved direktør Michael Sloth, Teknik og Miljø, Vejle Kommune

Big Data og borgerne i centrum
ved digital arkitekt Kim Escherich, IBM

Hvordan kan vi bedst få de forskellige grupper inddraget i planlægningen?
ved Anne Frederiksen, Operate

Den nye teknologi og borgerinddragelsen - hvor står kommunerne?
ved projektleder Andreas Hvidt, Dansk Byplanlaboratorium

TAG DEL - ny platform ny mulighed
ved projektleder Carsten Theede, TAG DEL

Hjørring Live - i lommen på de unge
ved planlægger Dorthe Reinholdt, Hjørring Kommune

Adfærdsændring via intelligent energistyring
ved projektleder Henrik Lunde, TREFOR

Crowd it!
ved Lab Agent Louise Opprud Jakobsen, Innovation Lab

Sted:
Vejle

ByplanhistorislSeminar2014.jpg

Forenkling eller bureaukrati
– Kommune- og lokalplanlægningens udfordringer

Det 31. byplanhistoriske seminar fokuser på kommune- og lokalplanlægningens hidtidige udvikling – og de udfordringer, som fysisk planlægning står overfor.
Fysisk planlægning er ændret markant gennem de seneste 40-50 år med hensyn til indhold, udformning og udarbejdelse samt procedure for planernes tilvejebringelse.

Hvordan fungerer planloven som redskab til håndtering af nutidens og fremtidens store udfordringer? Det gælder bl.a. klimaændringer, befolkningsforskydninger mod de større byer, ændrede erhvervsstrukturer, øget vægt på byomdannelse samt varetagelsen af statslige interesser i en situation med forventning om øget decentralisering til kommunerne? Hvad kan vi lære af de tidligere planers udformning og kvalitet samt borgernes inddragelse i planlægningen? Er der områder, hvor planlovgivningen i dag kan gøres enklere?
Disse spørgsmål behandles i et historisk perspektiv, og der lægges op til en diskussion om den videre udvikling af kommune- og lokalplanlægningen.

Se program

Seminaret er overtegnet

Sted:
København


Seminar i Skørping, 30. oktober
Nogle landsbyer har det svært. De har faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. Vi lægger op til at diskutere anvendeligheden af nye konkrete værktøjer og redskaber til strategisk afvikling af boliger, landsbyer og kommunale servicetilbud i udvalgte områder.

Se program

Se oplæg fra seminaret
Velkomst
Af kontorchef Birgitte Lundblad

Fire scenarier for vejkantsbyer
Af direktør Ellen Højgaard Jensen og projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium

Fornyelse og nedrivning som strategi
Af direktør Sara Line Bohn og seniorkonsulent Esben Frost, Dansk Bygningsarv

Sådan gør vi i vores kommune
Af Plan- og Udviklingschef Helle Lasssen, Hjørring Kommune

Workshop om vejkantsbyen Skrumpelev
Af Casper Sørensen, Tankegang

Sted:
Skørping


Seminar i Ringe, 28. oktober
Nogle landsbyer har det svært. De har faldende indbyggertal og slås med tomme huse og forfald. Vi lægger op til at diskutere anvendeligheden af nye konkrete værktøjer og redskaber til strategisk afvikling af boliger, landsbyer og kommunale servicetilbud i udvalgte områder.

Se program

Se oplæg fra seminaret
Velkomst
Af kontorchef Birgitte Lundblad

Fire scenarier for vejkantsbyer
Af direktør Ellen Højgaard Jensen og projektleder Christian Broen, Dansk Byplanlaboratorium

Fornyelse og nedrivning som strategi
Af direktør Sara Line Bohn og seniorkonsulent Esben Frost, Dansk Bygningsarv

Sådan gør vi i vores kommune
Af Plan- og Byggechef Peter H. Vergo, Vordingborg Kommune

Workshop om vejkantsbyen Skrumpelev
Af Casper Sørensen, Tankegang

Sted:
Ringe

Vand-visioner-værdier-viden-virkeliggørelse
Rigtig mange kommuner står over for at skulle gennemføre konkrete klimatilpasningsprojekter. Og mange steder har man visioner om at om at arbejde på tværs og bruge denne udfordring som en løftestang til at tænke nyt i byen. På dette kursus får I muligheden for at forfølge disse ambitioner og arbejde med udvikling og realisering af de innovative ideer og projekter.

I får inspiration til at arbejde innovativt med jeres klimatilpasningsprojekter og redskaber til at drive innovationsprocesser i samspil med andre faggrupper, borgere og politikere, virksomheder mv. Fokus vil være på stedet, hvor de tekniske løsninger skal i spil. Og udgangspunktet er de mennesker og det netværk der omgiver projektet.

Det tværfaglige samarbejde er en forudsætning, hvis ambitionen er at skabe mere bæredygtige og liv-rige byer og steder, samtidig med at I løser de tekniske udfordringer. Derfor er det er en forudsætning for deltagelse, at hver kommune tilmelder et team bestående af mindst tre medarbejdere fra de relevante afdelinger og forsyning. Fx

  • Planafdeling
  • Miljøafdeling
  • Forsyningsvirksomhed
  • Vej- og park

Kursusforløbet er desuden baseret på, at I medbringer og udvikler jeres egne, konkrete klimatilpasningprojekter i løbet af kurset – og at I er indstillet på at arbejde med projektet mellem kursusgangene.

Kurset afholdes over fire gange, hvor sidste gang er et tilbud om deltagelse i og præsentation af jeres projekt på afslutningskonferencen for partnerskabet Vand i Byer. Desuden vil der gennem hele forløbet være mulighed for vejledning og sparring fra kursuslederne evt. i form af et besøg hos jer.

Rådgivere er velkomne på kurset, men kommune/forsynings grupper har første prioritet.

Kurset arrangeres i samarbejde mellem partnerskabet Vand i byer, Danva og Dansk Byplanlaboratorium.

Kurset afholdes
22.-23. Oktober, Middelfart
11. November, København
14.-15. Januar, Roskilde
26. Februar, Skanderborg

Tilmelding lukket.

Hvis du tilhører et af de teams, som allerede er tilmeldt kurset, så har du stadig mulighed for at tilmelde dig – Send en mail til db@byplanlab.dk

Ønsker du at få information hvis der udbydes et lignende kursus, så send en mail til db@byplanlab.dk

Se samlet program

Se detaljeret program for kursusgang 1

Se oplæg fra kursusgang 1
Det man sanser husker man (50 mb)
Af Tredje Natur

Agonisme. Konflikten som driver
Af Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

Innovation i netværk
Af Birgitte Hoffmann og Peter Munthe-Kaas, Center for Design, Innovation and Sustainable Transitions

Vandet omkring Danmark - kulturhistorisk set
Af Erland Porsmose, Østfyns Museer

Klimatilpasning som ressource
Af Katrina Wiberg, Arkitektskolen Aarhus

Se oplæg fra kursusgang 3
Navigation i netværk
Af lektor Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet

Om eksperimenter
Af post doc Peter Munthe‐Kaas, Aalborg Universitet og Louise Heebøl, daglig
leder af IntraCity

Juraen som medspiller
Af advokat Jens Flensborg, Advokatfirmaet Energi og Miljø

Grønne forretningsmodeller
Af teknik‐ og miljødirektør Thorbjørn Sørensen, Middelfart Kommune

Eksperimenter i byrummet
Af Louise Heebøll, IntraCity

Stedet kommer først
Skala øvelse
Spørgsmål
af Landskabsarkitekter Sanne Slot Hansen og Peter Raaschou‐Nielsen, Schønherr

Brugerinvolvering som vej til nytænkning
Niels Hansen, MidLab

Program for dagen

Hjemmearbejde

Sted:
Middelfart

Afholdes 25.-26. september 2014 i Herning

Innovation
- også på planområdet

”Vi skal leve af at udvikle vores innovationskraft” er et af svarene i den aktuelle debat om de store samfundsspørgsmål - erhvervsudvikling, velfærd, klimatilpasning m.v.. Med en fortsat stram økonomi er der fokus på nye måder at indrette samfundet på - ikke mindst den offentlige sektor. For at matche de nye udfordringer, må vi - også på planområdet - hele tiden tænke nyt, indhente ny viden, udvikle nye løsninger og afprøve dem i praksis.

I år lægger Herning ramme for Byplanmødet. Helt tilbage fra 1960’erne har Herning bl.a. været kendt for den langsigtede planlægning og udvikling af ”Birk Centerpark”. Kunstmuseet Heart, multiarena Boxen, DGI vandkulturhus og etablering af bynære søer er nyere eksempler på, hvordan man i værtskommunen fortsat tænker ud af boksen – og udvikler de bymæssige og landskabelige kvaliteter i samarbejde med borgere, erhvervs- og kulturliv.

Tag med på årets Byplanmøde og deltag i debatten om hvordan vi skal arbejde innovativt på planområdet. Læs mere om årets foredrag, delmøder og udflugter i programmet.

Se programmet

Planmesse – læs mere om de enkelte stande

Oplæg fra Byplanmødets hovedforedrag:
Alle tiders innovation
Af direktør Thorkild Ærø, SBi

Grøn innovation og vækst med begge ben på jorden
Af professor Michael Evan Goodsite, SDU

Vær nær - Sammenhæng i samfundet
Af forfatter Tor Nørretranders
Se & Hør essensen af Tor Nørretranders oplæg
Oplægget er ikke tilgængeligt grundet manglende rettigheder

Oplæg fra Delmøde A:
Skanderborg - De Tusind Fællesskabers Land
Af kommunaldirektør Lisbeth Binderup, Skanderborg Kommune

Innovativ planstrategi
Af kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle Kommune

Oplæg fra Delmøde C:
Forny Byfornyelsen
Af afdelingschef Christian Lützen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Oplæg fra Delmøde D:
Strategisk Energiplanlægning
Af udviklingskonsulent Henning Laursen, Region Midthylland

Strategisk Energiplanlægning i Ringkøbing-Skjern Kommune
Af projekt- og sekretariatsleder Henning Donslund, Energisekretariatet

Oplæg fra Delmøde E:
Nyt centrum i Bording
Af planchef Karina Kisum Jensen, Ikast-Brande Kommune

360 grader nyt syn på Høje Kolstrup
Af direktør Tenna Tychen, Promonitor Byudvikling

Oplæg fra planmessens cabaretsal:
Midlertidighed
Af lektor Boris Brorman Jensen, Arkitektskolen i Aarhus

Innovating Green Solutions
Af adm. direktør Preben Birr-Pedersen, CLEAN

Tegning fra Delmøde I
Innovations Laboratorium
Af Cecilie og Ane, Sketchy Banana

Se billeder fra Byplanmødet 2014

Sted:
Herning

Kursus i Vejle, 15.-16. september
Kurset er bygget op om to opgaver. Plan og bykvalitet tager afsæt i byen og stedet mens Planen som redskab går tæt på planens formelle kvaliteter og mangler.

Se program

Sted:
Vejle

Kursus i København, 17. juni 2014

Kurset giver dig som planlægger en forståelse for juridisk tænkning, så du bliver bedre til at navigere i en verden af love.

Se program

Se oplæg fra kurset

Jura & plan i praksis
af partner, advokat Håkun Djurhuus, specialistadvokat Jacob Brandt og advokatfuldmægtig Tue Trier Bing, Bech-Bruun Advokatfirma.

Sted:
København

Kursus i København, 16. juni
Et grundkursus, hvor du vil få en forståelse for de forskellige plantyper, og hvordan de sætter rammerne for udviklingen af byområder og byggerier.

Læs mere og find tilmelding

Sted:
København


Konference i Rønne, 26. - 27. maj 2014
Når man skal leve af landskabet

Konferencen sætter fokus på det åbne lands planlægning. Med inspiration fra Bornholm vil vi diskutere, hvordan man med udgangspunkt i det lokale landskab kan arbejde med bl.a. bynære landskaber, stedbundne potentialer, bæredygtighed, turisme og lokal produktion af fødevarer.

Se program

Se oplæg fra konferencen

Velkommen til Bornholm
af borgmester Winni Grosbøll

Bright Green Island
af Direktør Frederik Romberg, Business Bornholm

Nyt fra Center for Regional‐ og Turismeforskning
af direktør Lene Feldthus Andersen, Center for Regional‐ og Turismeforskning

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer
af seniorforsker Jesper Manniche, Center for regional- og turismeforskning

Bornholm som Verdensarv?
af formand for Natur & Samfund, Michael Stoltze

At udnytte stedbundne potentialer
af professor Gertrud Jørgensen og adjunkt Anne Tietjen, Københavns Universitet

Workshop A: Forbindelser mellem land og by
af specialkonsulent Helga Grønnegård, Naturstyrelsen og afdelingsleder Morten Bach Jørgensen, BRK

Workshop B: Strategisk udvikling i en projektverden
af professor Gertrud Jørgensen og adjunkt Anne Tietjen, Københavns Universitet

Workshop C: Landskabsatlas
af teknisk chef John Kjær Andersen, Langeland Kommune og kontorchef Mikkel Friberg,
Naturstyrelsen.

Workshop C: ATLAS - tilblivelsen
af teknisk chef John Kjær Andersen, Langeland Kommune

Workshop C: Hvad skal vi bruge vores LANDSKABSATLAS til?
af teknisk chef John Kjær Andersen, Langeland Kommune

Bornholm – det er da noget man løber
af Kim Rasmussen og Lene Møller, Løbsledere, Tejn IF

Sted:
Rønne