EnglishKontakt

Kursusarkiv 2015

Konference i Herning d. 10. december

Erhvervsstyrelsen inviterer til en konference i Herning om byernes erhverv.

I samarbejde med en række kommuner og øvrige parter er der udviklet og afprøvet nye metoder til planlægning af erhverv i byerne, ud fra en markedsorienteret tilgang, med fokus på de værdier der giver mening for erhvervsliv og byliv.

På konferencen vil du få indblik i eksemplerne, metoderne og de nye rammer for erhvervslivet.

Se program

Oplæg fra konferencen

Velkomst og intro til nye metoder med centralt fokus på erhvervslivet
Ved kontorchef Holger Bisgaard og Fuldmægtig Jun Philip Kamata, Erhvervsstyrelsen

Vækst og udvikling i hele Danmark

Erhvervslivets behov og aktuelle tendenser i erhvervslokalisering
Ved chefkonsulent Morten Løber, DI

Intro til screening af beliggenhedsværdier og til de fire tjek
Ved projektchef Kristian Bransager, COWI

Udfordringer, løsninger og muligheder
Ved Skanderborg Kommune

Kommunecase
Ved Herning Kommune

Byernes erhverv
ved Slagelse Kommune

Værktøjer til markedsscreening, kortlægning, tjeks og endelig strategi beskrivelse
Ved Erhvervsstyrelsen

Et dyk ned i Markedstjekket – og hvordan ser det ud fra investorsiden?
Ved udviklingschef Jann Aune, AKF-Holding

Erhvervsudvikling i Herning
Ved udviklings- og erhvervschef Herning - Merete Woltmann

Attraktive og effektive byer
Ved partner Christian Klibo, PWC Advisory

Sted:
Herning

InnovativKlimatilpasningmBorgerIllustration.png

Lancering af ny håndbog: Innovativ klimatilpasning med borgere

Vand i Byer inviterer til faglig reception for den nye håndbog om, hvordan vi som professionelle kan samarbejde med borgere om innovativ klimatilpasning.

Arrangementet holdes i Aarhus d. 1. december i kl. 14.30-17.00 hos
Niras på Åboulevarden 80, 8000 Århus C.

Et tilsvarende arrangement holdes i København d. 24. november.
Begge sted kan du høre om eksempler på samarbejde med borgere – også set gennem en borgers briller. Der er tid til et snakke videre med forfatterne og andre om erfaringer og udfordringer over et glas bobler. Du kan få et eksemplar af bogen med hjem.

Hent håndbogen: Innovativ klimatilpasning med borgere, som PDF

Se invitation

Tilmelding via e-mail ssg@teknologisk.dk
Husk at angive om du deltager i København eller Aarhus

Sted:
Aarhus

InnovativKlimatilpasningmBorgerIllustration.png

Lancering af ny håndbog: Innovativ klimatilpasning med borgere

Vand i Byer inviterer til faglig reception for den nye håndbog om, hvordan vi som professionelle kan samarbejde med borgere om innovativ klimatilpasning.

I København foregår arrangementet 24. november kl. 14.30-17.00 på
Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge15, København S.

Arrangementet holdes også i Aahus d 1.december. Begge sted kan du høre om eksempler på samarbejde med borgere – også set gennem en borgers briller.
Der er tid til et snakke videre med forfatterne og andre om erfaringer og udfordringer over et glas bobler. Du kan få et eksemplar af bogen med hjem.

Hent håndbogen: Innovativ klimatilpasning med borgere, som PDF

Se invitation

Tilmelding via e-mail ssg@teknologisk.dk
Husk at angive om du deltager i København eller Aarhus

Sted:
København


Seminar på Frederiksberg, 13. november 2015

Er grønt blot til lyst?

De offentlige grønne områder i Danmarks byer, herunder København, Århus, Aalborg og Odense, har skiftet karakter og indhold gennem foreløbig 4 generationer af grønt. Hvad skal karakterisere 5. generations grønne områder?

Mange af de store byers rekreative områder tilhørte historisk kongehuset, men blev fra 1800-tallet åbnet for offentligheden. Borgerskabets promenadeparker og senere kom folkets parker til. I det 20. århundrede blev en social dimension tilføjet: Nye rekreative områder blev anlagt, dels som kompensation for mørke og trange boligforhold i de tætte byområder, dels som beskæftigelsesprojekter i en tid med stor arbejdsløshed.

I de senere år har det grønne fået en ny og væsentlig betydning i forhold til klimadiskussionen. I kommunernes skybrudsplaner og klimatilpasningsplaner indgår eksisterende og nye grønne strøg som ’vandveje’ for kommende skybrud.

Seminaret belyser udviklingen i fire byer og giver bud på fremtiden.

Se program

Det 32. seminar arrangeres af Byplanhistorisk Udvalg under Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde med sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, KU og Danske Landskabsarkitekter

Oplæg fra seminaret

Historisk rids
Stadsarkivar, Henning Bro, Frederiksberg

Hvordan har landskabet formet mennesket, og hvordan former vi landskabet i dag?
Stadsgartner Kirsten Lund-Andersen, Aalborg Kommune

Det grønne som vigtigt element i Odenses transformation og bystrategiske tænkning
Chef for Bystrategisk Stab Jannik Nyrop, Odense Kommune

Byrumseksperimenter i Aarhus
Kreativ direktør og partner Rikke Juul Gram, Schønherr

Københavns Kommune og klimaforandringerne
Områdechef Lykke Leonardsen Københavns Kommune

Fremtidsperspektiver – med eksemplet Vestamager
Seniorforsker Ole Hjorth Caspersen og postdoc Rikke Munch Petersen, Københavns Universitet

Billeder fra dagen



Sted:
Frederiksberg

Konference i København d. 12. november

Erhvervsstyrelsen inviterer til en konference i København om byernes erhverv.

I samarbejde med en række kommuner og øvrige parter er der udviklet og afprøvet nye metoder til planlægning af erhverv i byerne, ud fra en markedsorienteret tilgang, med fokus på de værdier der giver mening for erhvervsliv og byliv.

På konferencen vil du få indblik i eksemplerne, metoderne og de nye rammer for erhvervslivet.

Se program

Oplæg fra konferencen:

Velkommen
Strategi for Byernes Erhverv -nye rammebetingelser for virksomheder

v. Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Erhvervslivets behov og aktuelle tendenser i erhvervslokalisering
v. Chefkonsulent Morten Løber, DI

Præsentation af Strategi for byernes erhverv
- intro til screening af beliggenhedsværdier og de fire tjek

v. Projektchef Kristian Bransager, COWI´

Præsentation af udvalgte kommunecases:

Et dyk ned i Markedstjekket - og hvordan ser det ud fra investorsiden?
v. Udviklingschef Jann Aune, AKF-Holding

Microsoft og Vidensbyen
v. managing director Charlotte Mark, Microsoft Development Center Copenhagen

Attraktive og effektive byer
v Partner Christian Klibo, PWC Advisory

 

Værktøjer - Strategier for byernes erhverv
fra Erhvervsstyrelsen

 

Sted:
København


Kursusforløb i Nyborg, 12. november og 9.-10. december 2015
Hvordan bliver vi som planlæggere bedre klædt på til at gennemskue developernes økonomiske beregninger?

På kurset stiller vi skarpt på developer-regnestykket, altså de væsentlige udgifter, der er forbundet med at realisere et stykke byudvikling. Når vi ved hvilke plankrav planlægningen realistisk set kan lægge ned over et byudviklingsområde, står vi stærkere i forhandlingen med developeren.

Se programmet

NB: Modsat tidligere økonomikurser er der ikke krav om, at deltagere tilmelder sig i grupper fra deres arbejdssted, men det vil være en fordel. Solister må forvente at arbejde sammen med andre om en byudviklingscase.

Sted:
Nyborg


Debatmøde i København d. 10. november

Arkitektforeningen, FAB og Byplanlaboratoriet afholder et par debatmøder om planloven i løbet af efteråret 2015; ét i Jylland og ét på Sjælland.

Til møderne vil vi invitere relevante politikere, interessenter og medlemmer til en tæt, gensidigt inspirerende dialog om lokale udfordringer med henblik på at konkretisere og nuancere billedet af, hvad man kan og ikke kan inden for rammerne af den eksisterende planlov og -praksis.

Dette debatmøde kommer til at foregå hos
Arkitektforeningen, Strandgade 27A, København.

Program
’Myter og Fakta om Planloven’

Kl. 16.00 – 17.00
Planloven - Regeringen har bebudet en lempelse af planloven. Hvad vil man og hvad bør man gøre?

- Peer Frank, Ellen Højgaard Jensen: Organisationernes samarbejde om at kvalificere debatten om planloven - Planlovens muligheder og begrænsninger.
- Thomas Danielsen (V), Landdistrikts- og øordfører: Kort om regeringens ønsker til en liberalisering af planloven
- Kommunernes Landsforening – Hvorfor er planloven en hindring for vækst og udvikling i kommunerne?
- Debat

Kl. 17.00 – 18.00
Vækst i hele landet - Ud over planlovslempelser har regeringen besluttet at udflytte 3900 statslige stillinger og foreslået øvrige initiativer til vækst i landdistrikterne. Hvad skal der til for at skabe den rette udvikling?
- Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes fællesråd: Landdistrikternes udfordringer
- Jesper Pagh, direktør, Arkitektforeningen: God planlægning og planloven som redskab til udvikling i hele Danmark
- Niels Kjølholt, Netværk For Yngre Planlæggere: ”udvikling og balance”
- Debat

18.00 – 18.30
Let forfriskning

Spørgsmål og tilmelding : pwe@arkitektforeningen.dk

Se flyer

Sted:
København


Debatmøde i Horsens d. 2. november

Arkitektforeningen, FAB og Byplanlaboratoriet afholder et par debatmøder om planloven i løbet af efteråret 2015; ét i Jylland og ét på Sjælland. Dette debatmøde kommer til at foregå i det gamle statsfængsel, Fussingsvej 8, Horsens.

Til møderne vil vi invitere relevante politikere, interessenter og medlemmer til en tæt, gensidigt inspirerende dialog om lokale udfordringer med henblik på at konkretisere og nuancere billedet af, hvad man kan og ikke kan inden for rammerne af den eksisterende planlov og -praksis.

Spørgsmål og tilmelding : pwe@arkitektforeningen.dk

Se flyer

Sted:
Horsens

Kurset er desværre aflyst
Kursus om samme emne udbydes snarest

Sted:

BPM2015_Kursusbeskrivelse_topbilled.jpg

1. - 2. oktober i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner

Mange danskere har et hverdagsliv, der er præget af pendling til jobbet i nabo-kommunen, fritidsliv i hjemkommunen og shopping og uddannelse andre steder. Egentlig er mange ret regionale i deres adfærd, der går på tværs af klassiske grænser. Men har vi i dansk planlægning de rigtige instrumenter til at adressere regionale dagsordener? Hvordan kan dansk planlægning håndtere den regionale by?

Det spørgsmål vil Byplanlaboratoriet invitere politikere og embedsmænd til fælles diskussion og refleksion om på Byplanmødet. Med tre værtskommuner – Guldborgsund, Lolland og Vordingborg – vil Byplanmødet ligne et regionalt samarbejde og byde velkommen til en egn, hvor nogle byer oplever vækst, mens andre skrumper.

Læs mere om årets Byplanmøde

Sted:
Guldborgsund, Lolland, Vordingborg