EnglishKontakt

Kursusarkiv 2016

LokalplanerIPraksis2016.png

Kursus i Viborg, 30. november - 1. december

Der findes ikke en standardopskrift på ”den gode lokalplan”, fordi hver lokalplan har sine egne omstændigheder. Derfor er kurset bygget op om workshops, hvor du får skærpet din kritiske, konstruktive og kreative sans i forhold til planværktøjet og processen.

Med Viborg som case tager kurset fat i 3 grundlæggende spørgsmål:

  • Hvad skal der til, for at en lokalplan formelt set er i orden?
  • Hvordan sikrer vi overensstemmelse mellem visionen og formuleringen af formål og bestemmelser?
  • Hvordan oparbejder kommunen en god samarbejdskultur om lokalplanlægning og administration af lokalplaner?

Se program

Sted:
Viborg

ByPlHistSeminar2016.png

Har forstaden erobret byen?
I de senere år har byplandebatten i høj grad handlet om, hvordan forstæderne til vore større byer kan blive mere bymæssige. Den bagved liggende ide er, at byen har nogle kvaliteter, som forstaden mangler. Byplanhistorisk Udvalg vil med det byplanhistoriske seminar vende perspektivet 180 grader og afprøve en hypotese om, at det snarere er forstadens kvaliteter, som igennem de seneste tre, fire årtier har vundet indpas i – ja måske ligefrem erobret store dele af byen!

Se program

Poul Sverrild forsvare sin PhD d. 7 oktober.

Sted:
København

Kursusforløb i København og Herlev, 10. november og 7.-8. december 2016
Hvordan bliver vi som planlæggere bedre klædt på til at gennemskue developernes økonomiske beregninger?

På kurset stiller vi skarpt på developer-regnestykket, altså de væsentlige udgifter, der er forbundet med at realisere et stykke byudvikling. Når vi ved hvilke plankrav planlægningen realistisk set kan lægge ned over et byudviklingsområde, står vi stærkere i forhandlingen med developeren.

Se programmet

NB: Modsat tidligere økonomikurser er der ikke krav om, at deltagere tilmelder sig i grupper fra deres arbejdssted, men det vil være en fordel. Solister må forvente at arbejde sammen med andre om en byudviklingscase.

Sted:
København og Herlev

Ekskursion i København d. 3. november

I forbindelse med Building Green i Forum, arrangerer Dansk Byplanlaboratorium to ekskursioner til bæredygtige byrum i København.

Visionen for udviklingen af Nordhavn er, at det skal være fremtidens bæredygtige bydel i København. Det handler om både miljømæssig ansvarlighed, men også om værdiskabelse og social diversitet. Udviklingen kommer til at strække sig over flere årtier, men nogle steder er den allerede i fuld gang.

På denne ekskursion er der mulighed for at opleve nogle af Nordhavns bæredygtige byrum i 1:1. By og Havn viser rundt og vi hører om både de store linjer og de enkelte byrum i Århusgadekvarteret. Vi skal blandt andet besøge ”Konditaget”, som er et helt nyt aktivt byrum på toppen af et P-hus.

Læs mere om Nordhavn her.

Ekskursionen har start kl. 9.00 og slut kl. 11.30 ved Forum.

Sted:
Nordhavn, København

BPM2016_Kursusbeskrivelse_headerV2.png

Byplanmødet 2016 blev afholdt
d. 6. - 7. oktober 2016 i Malmø.

Byer under forvandling
Globale udfordringer - lokale løsninger

Se oplæg fra Byplanmødet

De danske byer forandrer sig for øjnene af os. De byer, vi voksede op i, er ikke de samme, som vores børnebørn vil færdes i. Bymidterne skifter karakter og funktion, tidligere erhvervsområder står over for omdannelse, bynatur og håndtering af regnvand giver nye muligheder, ny teknologi står på spring og tidligere tiders storskala-planlægning brydes op. Derfor er det nu, vi skal gribe mulighederne og forme de dynamiske danske byer, der også i fremtiden vil være attraktive for både borgere og erhvervsliv.

Kravet om evig omskiftelighed
De nordiske byer har en række styrker, så som stærke velfærdsinstitutioner, tryghed og tillid, inkluderende byrum og gode boliger. Men der er også svagheder. Der er bygget store monofunktionelle bydele, der kalder på renovering både fysisk og socialt. Og selve den demokratiske og konsensussøgende beslutningsproces er langsommelig og måske ikke i stand til at tackle kravet om evig omskiftelighed. Hvordan passer vi på vores værdier samtidig med at vi omstrukturerer byerne med større og større hast?

Udvikling af nye redskaber
På årets byplanmøde vil vi undersøge, hvordan forskellige bysamfund kan tackle udfordringer som globalisering, klimakrise, urbanisering og migration. Det er kraftige strømninger, der lægger pres på vores byer og kræver fleksibel planlægning og udvikling af nye redskaber.

Vil du bidrage til Byplanmødet?


Ønsker du at annoncere eller sponsorere artikler i det nummer af Byplan Nyt, som udkommer til Byplanmødet? Så kontakt redaktionen for at høre nærmere, nwo@byplanlab.dk.

Hvad kan vi lære af Sverige?
Malmø har i løbet af de sidste 25 år skiftet karakter fra at være en industriby til at være en moderne vidensby. Vi vil se og høre, hvordan det er gået til – både fysisk og strategisk. Malmø har foretaget et langt sejt træk mod social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed – eller holbarhed, som det hedder på svensk. Hvad bliver det næste, og hvad kan vi som naboland lære af Sverige?

Se program

Se oplæg fra Byplanmødet

Se Byplansangen fra aftenarrangementet d. 6. oktober

Se mere om tidligere Byplanmøder

Sted:
Malmø

BoTrygt_kursus.png

Større tryghed i almene boligområder

Kursus i Roskilde 15. september

Formålet med kurset er at udbrede viden om de grundlæggende forhold, der har betydning for tryghed i almene boligområder. Vi vil se på hvilke faktorer, der generelt har betydning for færden i by- og boligområder – og vi beskriver 5 indsatsområder, der erfaringsmæssigt skaber større tryghed. De spænder fra konkrete fysiske indsatser til ejerskab og fællesskab. Kurset tager afsæt i Almennets vejledning: Bo Trygt.

Se program

Se oplæg fra kurset

Større tryghed i almene boliger
v. landskabsarkitekt Marianne Alsing og landskabschef Mogens Bundgaard, DAB

Tryghed og fysisk planlægning
v. Bo Grönlund, arkitekt maa, Urbanity & Safety

Belysning og tryghed
v. Niels Bruun Levi – Philips Denmark, Outdoor Lighting

Artikel af Co-Create Construction:
Samarbejde på tværs øger trygheden i boligområderne

Sted:
Roskilde

Studietur2016_Norge_Reiulf_Ramstad-Arkitekter.png

Landskabsarkitektur i verdensklasse
De Nationale turistveje i Norge er et besøg værd. Nu har du muligheden, når Danske landskabsarkitekter og Byplanlaboratoriet arrangerer en tre dages studietur Norge.
Gennem de sidste 20 år har Nordmændene arbejdet for at styrke oplevelsen for turister, der rejser i bil gennem Norge. Målet har været, at gøre rejsen og vejstrækningerne til en oplevelse i sig selv. Det har været en massiv satsning på regional udvikling gennem et løft af arkitekturen.

Norge har en lang tradition for at tilpasse arkitekturen i krævende terræn. Denne tradition er videreført i arbejdet med at løfte de Nationale Turistveje. Arkitekturen skal iscenesætte naturoplevelserne, samtidig med at den er en attraktion i sig selv. Kunsten langs vejene skal forstærke strækningernes egenart og fortælle andre tankevækkende historier.
Over 50 arkitekter, landskabsarkitekter, designere og kunstnere, har været involveret indtil nu. Der bliver lagt vægt på nyskabelse og kreativitet i projekterne, hvilket har resulteret i en sjælden skaberkraft, og mange unge arkitekter har høstet stor anerkendelse for deres nyskabende turistvejprojekter. De fleste formgivere er norske.

Program

14. september
Studieturen starter i Kristiansund lufthavn kl 9.30. Herfra bliver vi hentet i bus og kører ad atlanterhavsvejen og derefter ad Geiranger – Trollstigen.

Vi overnatter på det smukke Juvet Landskabshotel

15. september
Vi kører over Sognefjellet til Lærdal

Vi overnatter på Lindstrøm hotel i Lærdal

16. september
Vi kører fra Lærdal til Bergen over Aurlandsfjellet og Hardanger. Fra Bergen er der hjemrejse til Danmark

Studieturen slutter i Bergen lufthavn kl. 17.30

Pris: 9.375 kr. for tilskudsgivere til Byplanlaboratoriet / medlemmer af Danske Landskabsarkitekter. For andre er prisen 12.500 kr.
Prisen inkluderer bustransport i Norge, overnatning (på hotel Juvet i dobbeltværelse), fuld forplejning (ekskl. drikkevarer).

OBS Deltagerne skal selv arrangere og afholde transport Dk-Norge t/r.

Der er kun et begrænset antal pladser på turen – tilmelding efter ”først til mølle” princippet. Tilmeldingen bindende

Der er stadig ledige pladser.

Kontakt Ny Øhlenschlæger for yderligere information.
nwo@byplanlab.dk

Sted:
Norge

StrategiskByledelseFagchefHold2.png

Kompetenceudviklingsforløb 2016 - 2017

Strategisk byledelse for fagchefer er et kompetenceudviklingsforløb, der sætter fokus på byledelse i en tid præget af øget global konkurrence, klimaændringer og fraflytning fra land til byer. Udfordringer, der kræver en evne til at håndtere brændende platforme og foretage strategiske omstillinger.

Forløbet giver dig som kommunal fagchef værktøjer til at foretage omverdenanalyser af de udfordringer og muligheder, som din kommune og by står over for. Programmet styrker dine forudsætninger for at kunne understøtte de strategiske udviklingsspor, som skal følges de kommende år i din kommune. Dine kompetencer som fagchef er afgørende for at kunne geare den kommunale organisation, indgå i netværksstyring med dine politikere og direktører samt handle strategisk sammen med kommunens andre forvaltninger og interessenter.

Se program

Tilmelding via DAC

Sted:
København

Konference i Nyborg, 8. - 9. juni
Den røde tråd i Natur & Miljø 2016 ”Bits og bytes i miljøforvaltningen” – nye roller, nye muligheder. Tricks, teknologi og virkelighed. Der vil bl.a. være fokus på digitale data, processor og effekter inden for natur -, miljø – planområdet. Hvordan kan digitalisering af natur -, miljø- og planområdet på en gang blive en gevinst for naturen, miljøet, virksomheder og borgere?

Læs mere og find tilmelding

Sted:
Nyborg

Fyraftensmode_Boligplacering_af_flygtninge.png

Dansk Byplanlaboratorium og International Federation for Housing and Planning (IFHP) inviterer til møde om boligplacering af flygtninge i Vejle.

Hvornår: Den 18. april 2016, kl. 9.30-16.30

Hvor
: Bygningen, Ved Anlæget 14B i Vejle.
(Bygningen er et kulturhus 10 min. gang fra Vejle station)

Hvem: Enhver, der har interesse i at deltage, vil bidrage og udvikle. Max. 50 personer (først til mølle)

Dette er det andet møde om emnet ”boliger til flygtninge”. Det er udviklet i forlængelse af et møde i januar 2016, på baggrund af de diskussioner og idéer, som opstod der.
Se opsamling i stikord fra første møde

Hvad: Boliger til danskere; nuværende som kommende, unge som ældre, singler som familier, billige og fantastiske!
På hele kloden er levevilkår i forandring. I følge UNHCR er der 60 millioner migranter i verden i bevægelse, og det skaber en øget urbanisering og pres på byerne. Migranter er også en ressource, som medbringer ideer, innovation og mangfoldighed undervejs, særligt der hvor de bosætter sig. De skaber forbindelser på tværs af grænserne og dermed nye former for globale identiteter og byer. Uanset hvad årsagen er, så skaber mange mennesker i bevægelse nogle ændrede økonomiske og sociale vilkår for borgerne, - både privat og arbejdsmæssigt. Det sker ikke gnidningsfrit og tilpasning til forandringerne skaber vanskeligheder.

Byer og boliger findes, men markedet er under pres. Der skal bygges nyt, omdannes gammelt til nye funktioner og den sociale sammenhængskraft i byen opstår ikke af sig selv. Vi ønsker med dette møde at fremme udviklingen med omtanke.

Pris: 600 kr. pr person ved tilmelding til dækning af planlægning af og udgifter til afholdelsen af mødet.

Program

Formiddag i fællesskab

9.30 Godmorgen!
Siden sidst ved Ny Øhlenschlæger & Christina Krog

10.00 Om Vejle Kommunes fokus i arbejdet med at modtage flygtninge; Hvad og hvordan, samt refleksioner over, hvad opgaven kræver.
Oplæg ved Michael Petterson, arbejdsmarkedschef i Vejle Kommune

10.30 Spørgsmål og debat

11.00 Erfaringsudveksling

12.00 Frokost

Eftermiddag i to spor:

1. Mulighed for at lancere et specifikt emne, tage teten som tovholder på en workshop.
1.1. Billige boliger - Juridiske og økonomiske spørgsmål
Om: Fastsættelse af en husleje, refusionsregler, udgifter til f.eks. opkøb af ejendomme samt istandsættelse af ejendomme, brug af anvisningsret hos almene boligforeninger.
Ved Katja Hartvig, teamkoordinator – jurist, Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen

Har du et specifikt, fagligt emne, som du gerne vil diskutere med de andre deltagere, kan du melde ind til arrangørerne ved at sende en mail til Ny Weisser Øhlenschlæger - NWO@byplanlab.dk

2. Mulighed for at deltage i workshop, hvor man bringer egen opgave/udfordring til Vandhullet.
Vandhullet er en metode, hvor venner og fjender kvalificerer og inspirerer. Du skal være forberedt på at bringe en konkret case fra dit daglige arbejde med i en særlig skabelon, og fremlægge den. Du vil få feedback, og skal bidrage med at give feedback til andres case. Er du interesseret i denne workshop, skal du sende en mail til Christina Krog –c.krog@ifhp.org

15.30
Om at håndtere forandringer og usikkerheder
Om at finde eget beslutningsrum og kunne agere, når opgaverne ændrer sig.
Oplæg ved Birgitte Kurup, Ukon

16.15
Tak for i dag og næste skridt?
ved Ny Øhlenschlæger & Christina Krog

Hent program som pdf

 

Sted:
Vejle