EnglishKontakt

Tilskudsregler

TILSKUD OG RABAT -regler for tilskudsgivere for regnskabsåret 2018 

Fordelene: Tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium opnår en række særlige fordele, såfremt nedennævnte regler følges.

Fordelene er:

 • Gratis stillingsannoncer på Byplanlaboratoriets hjemmeside
 • Mulighed for at bestille ”klassesæt” af bladet Byplan Nyt
 • Ca. 25% rabat på hovedparten af arrangementerne, herunder det årlige byplanmøde
 • Ca. 25% rabat på alle publikationer
 • Alle tilskudsgivere registreres og nævnes særskilt i årsregnskabet og i bladet Byplan Nyt

Tidsfrist:
Tilskudsgiverfordelene for 2018 kan som hovedregel kun opnås, såfremt bindende skriftligt tilsagn om tilskud er givet inden 1. januar 2018 og tilskudsbeløbet er indbetalt inden udgangen januar måned 2017. Der skal betales det fulde tilskud, iflg. nedennævnte satser. Tilskud indbetales på reg. nr. 2132 konto nr. 5494-380-597. Faktura fremsendes gerne.

Tilskudssatser:
Tilskuddene beregnes efter forskellige satser i forhold til arten af tilskudsgivere. Beløbene reguleres med en årlig procentsats. For 2018 gælder følgende satser:

 • Regioner: Der betales 0,0605 kr. pr. indbygger.
 • Kommuner: Der betales 0,374 kr. pr. indbygger.
 • Byplankonsulent-firmaer (herunder byplanafdelinger/sektioner i større rådgivende og projekterende firmaer): Der betales 530,- kr. pr. beskæftiget medarbejder, dog minimum 1.585 kr.
 • Forskningsinstitutioner, ministerier, trafikselskaber  mv., der betales 5.250,-.kr.
 • Boligselskaber: Der betales efter antallet af administrerede lejligheder – 0,072 øre pr. lejlighed.
 • Firmaer i øvrigt (herunder rådgivende og projekterende arkitekter,  rådgivende og projekterende ingeniører, entreprenørfirmaer, byfornyelsesselskaber, anden konsulentvirksomhed m.v.):

Der betales efter følgende satser:

Medarbejdere/indehavere Satser
1-10 3.150,-
11-24 4.190,-
25-49 5.250,-
50-99 10.500,-
100- 18.910,-

Særlige aftaler:
Med særlige store eller atypiske tilskudsgivere kan der træffes særlige, individuelle aftaler.

Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til Grethe Søndergaard – tlf.: 33 13 72 79, e-mail: gs@byplanlab.dk.

Tilsagn kan også gives via vores hjemmeside www.byplanlab.dk