EnglishKontakt

Frederikshavn investerer 7 mia. i byudvikling

Konference i Frederikshavn d. 22. juni

Frederikshavn er med 23.400 indbyggere Vendsyssels næststørste by og med 60.400 indbyggere den næststørste kommune. Byen er især kendt for én af Danmarks største erhvervshavne, som også er en af byens stærkeste vækstmotorer.

Den 1.710.000 kvm store havn står over for omfattende udvidelser, der skal forbedre kapacitet og forretningsområder inden for produktions- og lagerfaciliteter, offshore, havvindmølleindustri samt ophugning af skibe og borerigge. Nye ydermoler og 600 meter ny kaj skal etableres, ligesom sejlrenden skal udvides fra 8 til 12 meter.

I det sydlige havneområde skal Flådestationen renoveres for 293 millioner kr. I alt kan de samlede investeringer løbe op i 1 milliard kr. frem mod 2020. Arbejdet udføres i to etaper, og alene første etape forventes at føre til 2000 nye arbejdspladser i byen.
 

Læs mere og find tilmelding.

Sted: 
Frederikshavn
Dato: 
22. juni 2017