EnglishKontakt

Kolding investerer 11 mia. i byudvikling

Konference i Kolding d. 28. marts

Kolding er en af landets mest attraktive kommuner at flytte til, og med en tilflytning på 901 nye borgere i 2015 er indbyggertallet nu oppe på 91.530.

Den store befolkningstilvækst skaber grundlag for øget boligbyggeri. Ca. 1.400 boliger er nu på vej, og de høje vækstrater fortsætter fremover båret frem af den øgede befolkning. For at fremskynde boligbyggeriet har kommunen i 2015 og 2016 afsat 40 millioner ekstra på byggemodning, særligt til udstykning i Seest, Dalby samt i Eltang og Nr. Bjert nord for Kolding by.

En af drivkræfterne bag befolkningstilvæksten er de mange studerende, der flytter til byen. Det er visionen, at antallet af studerende i 2022 skal være fordoblet fra de nuværende ca. 5.600, og samtidig skal størsteparten af de studerende blive og bo i byen. Derfor har kommunen som mål at bygge mindst 350 ungdomsboliger, og støtter de kommende år flere forskellige byggerier.

Læs mere og find tilmeding.

Sted: 
Kolding
Dato: 
28. marts 2017