EnglishKontakt

By, bus og bæredygtighed

Netværkstur d. 5. april 

Hvor findes de gode eksempler på bæredygtigt byggeri? Hop på netværksbussen, når vi sammen med InnoBYG og AplusB ruller ud og ser fire aktuelle bud i forskellig skala. 

Forårets netværkstur byder på en busudflugt med nedslag i fire forskellige eksempler på bæredygtigt byggeri. Eksempler, der er forskellige i størrelse og art, og som på forskellig vis har taget de miljømæssige udfordringer seriøst - f.eks. ved at have sat fokus på isolering, dagslysoptimering, materialevalg, genanvendelighed osv. Den bæredygtige bustur er tilrettelagt i samarbejde med InnoBYG, Teknologisk Institut Aarhus og AplusB, og de inddragede eksempler er alle baseret på Miljøstyrelsens eksempelsamling for Bæredygtigt Byggeri. 

Læs mere og find tilmelding

Sted: 
København
Dato: 
17. februar 2017