EnglishKontakt

Natur og miljø i planlægningen

Konference i Kolding d. 7.-8. juni

Planlægning er over alt. Ikke kun i de klassiske kommuneplaner og lokalplaner, men også i de mange sektorplaner, der rækker ind over hinanden i et sindrigt og nogle gange uigennemskueligt planlægningsnetværk.

Natur & Miljø i 2017 sætter derfor fokus på at styrke bevidstheden om sektorplanernes og de fysiske planers samspil og indflydelse på natur og miljøarbejdet, så vi kan opnå mere samarbejde og synergi i planlægningen.

På konferencen vil vi drøfte, hvordan man arbejder med vand- og naturplaner, indsatsplaner, affaldsplaner, klimatilpasningsplaner, strategiske energiplaner, tilsynsplaner, vandforsyningsplaner, risikostyringsplaner, beredskabsplaner, råstofplaner, og vækst- og
udviklingsplaner mv.

Der vil også blive sat fokus på helheden i planhierarkiet, herunder hvordan de mange sektorplaner hænger sammen med kommuneplaner, lokalplaner, mv.

Se program

Læs mere og find tilmelding

 

Sted: 
Kolding
Dato: 
07. juni 2017