EnglishKontakt

Vejret – Vandsektoren og Verdensmålene

Konference i Aarhus d. 21. juni

I CLIMATE PLANET kan du opleve én af nyere tids største teknologiske klimaoplevelser. Via live-transmissioner fra satellitter vil denne globe vise Jorden i real time, som den ser ud fra rummet. En spændende film visualiserer klimaudviklingen i et forløb fra før industrialiseringen til langt ud i fremtiden.  

DANVA sætter fokus på de globale klimaforandringer. Hvad betyder klimaet for den danske vandsektors bestræbelser på at bidrage til bæredygtig udvikling? Der vil være indlæg om sektorens arbejde med at nedbringe udledning af klimagasser og opnå C02-neutralitet på den ene side og på den anden side om arbejdet med at tilpasse sektoren til klimaforandringer f.eks. gennem løsninger i byrummet, som skaber merværdi for borgerne.

Læs mere og find tilmelding

Sted: 
Aarhus
Dato: 
21. juni 2017