EnglishKontakt

Tryghed og byplanlægning

Workshop d. 29. August i Roskilde 

Hvordan kan vi skabe tryghed og nedbringe kriminaliteten gennem vores arbejde med byplanlægning?

Den måde vi planlægger og omdanner vores by - og boligområder har betydning for trygheden og sandsynligheden for, at der kan ske kriminalitet. Du får indsigt i, hvordan man kan indarbejde tryghed og forebyggelse af kriminalitet i byplanlægningen.

I projektet ”Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning”, der blev afsluttet i 2014, deltog planchefer, byplanlæggere og landskabsarkitekter fra fem kommuner i et 3-årigt uddannelsesforløb med fokus på fremme af tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning.

På denne workshop får du inspiration fra en af feltets mest erfarne rådgivere, en byplanlægger og en landskabsarkitekt fra projektet. Hvordan kan man skrive tryghed og forebyggelse af kriminalitet ind i kommunens plandokumenter og hvad man skal have øje for i planlægningen og omdannelsen af det konkrete byggeri og byrum? Du kommer til at arbejde med cases fra forskellige steder i Danmark til inspiration for byplanlægningen i jeres kommuner

Læs mere og find tilmelding

Sted: 
Roskilde
Dato: 
29. august 2017