EnglishKontakt

Klimatilpasning – den grønne by

Kursus i Nødebo  d. 2. november

Københavns Universitet, Skovskolen, sætter fokus på hvordan vi skaber rammerne for den grønne klimatilpassede by.

Hvordan kan bynær skov, parker, regnbede og grønne overflader give byen den robusthed som er nødvendig i fremtiden? Denne dag ser vi - gennem oplæg og workshop – på hvordan planlægning, projekter og planter kan udvikle byen til at blive sundere, skønnere og mere klimasikker.

Deltag d. 2. november og få dit eget værktøj med hjem til måling af merværdi i klimatilpasningsprojekter!  

Læs mere og find tilmelding

Sted: 
Nødebo
Dato: 
02. november 2017