EnglishKontakt

Mediation – et stoppested mellem forhandling og voldgift

Workshop i København d. 23. november

Hvad er mediation og hvad kan vi bruge det til? Vi stiller skarpt på muligheder og barrierer for mediationens rolle i byggebranchen.

I den danske byggebranche løses hovedparten af alle konflikter gennem forligsforhandling, hvor parterne finder frem til pragmatiske løsninger. Indimellem lykkes det ikke at finde et rimeligt kompromis, og konflikten ender derfor i voldgiftsretten.

Langvarige forhandlinger og voldgifter koster hvert år byggebranchen millioner af kroner, som kunne være brugt på mere værdiskabende aktiviteter. En del af disse omkostninger kan undgås, hvis branchens parter er åbne for at forsøge nye konfliktløsningsmetoder såsom mediation. En proces, der både kan afkorte lange og tunge forligsforhandlinger og i mange tilfælde afslutte konflikten, så parterne undgår lange voldgiftssager.

Læs mere og find tilmelding

Sted: 
København
Dato: 
23. november 2017