EnglishKontakt

Udvikling i kystområder

Seminar i Blokhus d. 14. december

Udvikling i kystområder er et højaktuelt emne, både politisk og forskningsmæssigt. I øjeblikket er der især fokus på kystturisme og nye typer af oplevelser, men også på bosætningsmuligheder og en bredere vifte af erhvervsaktiviteter i disse områder. Dertil har kommunerne i efteråret 2017 indleveret ønsker til staten om udviklingsområder indenfor kystnærhedszonen. Det er et nyt statsligt initiativ, som ser ud til at bryde med årtiers mere restriktiv praksis for udvikling i kystområder.

Læs mere og find tilmelding

Sted: 
Blokhus
Dato: 
14. december 2017