EnglishKontakt

Kulturmiljøer i planlægningen – en ny model for afgrænsning og samarbejde

Morgenforedrag d. 16. maj i København

Esbjerg Kommune og Sydvestjyske Museer har udviklet en metode baseret på KIP og SAVE til udpegning af kulturmiljøer i planlægningen. 69 kulturmiljøer er registreret og udpeget, og en ny afgrænsningsmetode er udviklet. Kulturmiljøerne er blevet vurderet i forhold til både deres bevaringsværdier og udviklingspotentiale.

Anette Gori, Esbjerg Kommune og Mette Slyngborg, Sydvestjyske Museer introducerer til metoden, der kombinerer kulturhistorie, arkitektur og planlægning til en effektiv arbejdsgang med præcis afgrænsning til implementering i kommuneplanen. De bliver udfordret af Rie Søgaard Jensen, seniorrådgiver i BARK Rådgivning.

Sted: 
København
Dato: 
16. maj 2018