EnglishKontakt

Håndhævelse af Bygge- og Planloven

Bliv skarp på at anvende håndhævelsesbestemmelserne i Bygge- og Planloven, således at bestemmelsen i lovgivningen overholdes, samt at borgernes retssikkerhed i sagsbehandlingen sikres.

Som byggesagsbehandler eller planmedarbejder vil du løbende støde på håndhævelsessager. Det er altafgørende, at disse sager kører juridisk helt korrekt, da en enkelt lille formel fejl kan vælte en sag i retten.

Der er mange faldgruber i processen, og det kan være vanskeligt at bevare overblikket. Derfor udbyder vi dette kursus, som giver dig et juridisk overblik over lovliggørelsessager på bygge- og planområdet og værktøjer i form af standarder og tjeklister, som kan medvirke til at sikre en korrekt sagsbehandling. Du vil endvidere få et indblik i håndteringen af erstatningssager.

Læs mere og find tilmelding

Sted: 
Middelfart
Dato: 
25. april 2018