EnglishKontakt

Landzoneadministration

Kursus d. 8. maj i Silkeborg

Her får du et overblik over landzonereglerne. Med moderniseringen af planloven i 2017, skete der en del ændringer i landzonereglerne. Vi gennemgår ændringerne og giver vores bud på fortolkningen af dem. 

Vi kigger på administrationen af planlovens regler, og tager udgangspunkt i, hvordan en normal sag behandles. 
Hvornår kræves der landzonetilladelse? 
Hvordan fortolkes lovens undtagelser? 
Hvilke overvejelser skal du gøre dig? 
 

Læs mere og find tilmelding

Sted: 
Silkeborg
Dato: 
08. maj 2018