EnglishKontakt

FN’s 17 verdensmål – strategiske muligheder og praktisk implementering

20. – 24. August 2018 / Københavns Universitet

Hvad betyder FN’s vedtagne verdensmål, også kaldet Sustainable Development Goals, for danske organisationer og virksomheder? Hvordan kan man strategisk omfavne målsætningerne og samtidig skabe fremdrift og forretning via integreret ledelse og dermed sikre sin fremtidige vækst? Hvor står den internationale udvikling, og hvor langt er danske virksomheder og organisationer kommet med implementering af verdensmålene? Kan man lære noget fra deres erfaringer?

Der er en voksende forståelse for, at bæredygtig udvikling er en forudsætning for virksomheders fortsatte vækst og samfundets udvikling. Der tales ikke længere kun om ’license to operate’ men ’license to grow’. Derfor kan organisationer og virksomheder ikke komme udenom at forholde sig til bæredygtighedsagendaen. I 2015 vedtog FN’s medlemslande 17 verdensmål, Sustainable Development Goals, også kaldet SDGs. Disse adskiller sig fra  tidligere udviklingsmålsætninger ved at de ikke alene retter sig mod forhold i udviklingslande, men også om forhold for alle verdens beboere. I særdeleshed, hvordan det globale samfund forvalter de begrænsede ressourcer vi har til rådighed. En anden væsentlig forskel er, at der lægges op til, at den private sektor skal spille en større rolle i at nå målene. Hvordan skal den enkelte virksomhed forholde sig til målene? 

Kursusledere: Katherine Richardson og Steen Hildebrandt

Læs mere om sommerkurset

Sted: 
København
Dato: 
20. august 2018