EnglishKontakt

Naturforvaltningskonferencen 2018

Konference i Silkeborg d. 27. september

Der er stort fokus på, hvordan vi forvalter naturen og ikke mindst hvem, der gør det. Naturgenopretning, naturpleje, drift på naturarealer, brugere af naturarealer – alt bringes igen og igen til diskussion, fordi den plads, der er til rådighed, gør det svært at prioritere ét formål frem for et andet. Vi tager afsæt i praksis og vil have fokus på forvalterens kompetencer i relation til fremtidens naturforvaltning.

Læs mere og find tilmelding

Sted: 
Silkeborg
Dato: 
27. september 2018