EnglishKontakt

LAR

Kursus d. 19. september i Silkeborg

Kurset forholder sig primært til regnvands kvantitet og kvalitet og de LAR-løsninger, som bruges i forbindelse med bygninger og veje, så grundlaget for tilladelser kan blive bedre kvalificeret i forhold til f.eks. nedsivning, filterjord, brugen af vejsalt etc. 

Kurset kommer desuden ind på relationen mellem den kommunale planlægning og spildevands- og vandplanerne.

Læs mere og find tilmelding

Sted: 
Silkeborg
Dato: 
19. september 2018