EnglishKontakt

Offentlighedens adgang til naturen

Kursus i Silkeborg d. 8. oktober

Sikring af offentlighedens adgang til naturen er et af de oprindelige formål med naturbeskyttelsesloven. Kurset giver en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v.

Vi kommer omkring emner som ”skræmme-skiltning”, forstyrrelse af privatlivets fred, nedlæggelse af veje og stier i det åbne land m.m. Vi arbejder med tolkning af begreber i loven og konkrete eksempler. Der vil blive mulighed for at arbejde med cases fra din egen hverdag, krydret med indlæg fra interesseorganisationer. Målet er at give dig et robust grundlag for at behandle og træffe afgørelse i sager om offentlighedens adgang.

Læs mere og find tilmelding

Sted: 
Silkeborg
Dato: 
08. oktober 2018