EnglishKontakt

Landzoneadministration

Kursus d. 22. november i Fredericia

Med planlovs revision i juni 2017 var landzoneområdet et af de områder, hvor der skete en række ændringer. Vi kigger på ændringerne, og hvilken betydning det har haft for landzoneadministrationen – og aktuelle ændringer på området.

Kurset giver en grundlæggende indføring i lovkrav og sagsgangen ved en afgørelse efter landzonebe-stemmelserne. Men kurset er indholdsmæssigt et videregående kursus om landzoneadministration.

Kurset har også til formål, at give en indføring i de vurderinger, som er nødvendige forud for en afgørelse. Oplægget følges op af opgaver, som illustrerer hvordan planklagenævnets praksis er på området.

Kurset vil også belyse formkravene til landzoneafgørelser, herunder også procedure og klageregler. Op-lægget følges op af opgaver, som illustrerer hvordan Planklagenævnets praksis er på området.

Læs mere og find tilmelding

Sted: 
Fredericia
Dato: 
22. november 2018