EnglishKontakt

VVM – teori og praksis

Kursus d. 15. november i Fredericia

Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i VVM reglerne (konkrete projekter), herunder processen med bl.a. screening og scoping, forholdet til Miljøvurderingsloven (planer og programmer) og erfaringerne med de seneste lovændringer. Processen gennemgås med fokus på de værktøjer der kan/skal understøtte VVM arbejdet.

Vi gennemgår Planklagenævnets praksis for centrale emner, med udgangspunkt i en række principielle afgørelser. Her præsenteres gode råd til sagsbehandlingen.

Et centralt element i kurset, er at eksemplificere VVM i praksis gennem en/flere opgaver og gennemgang i plenum. Herunder sagsgang, vurdering af anmeldelse, eksempler på afgrænsning af miljøkonsekvens-rapportens indhold (scoping), udarbejdelse af godkendelse og/eller kommuneplanretningslinjer, offent-lighedsprocedure m.v. Desuden medfører den nye lov ændrede roller for bygherre, myndighed og rådgi-vere - det vil der ligeledes være et særligt fokus på.

Læs mere og find tilmelding

Sted: 
Fredericia
Dato: 
15. november 2018