EnglishKontakt

Erhvervs- og boligmarkedet i Odense

Odense er i en rivende udvikling. Kickstarten af byudviklingen kom med Thomas B. Thriges gade, som nu står midt i en gedigen byudvikling, hvor højhusene rejser sig af grunden. Udviklingen i centrum bliver suppleret af milliardprojekter som det nye universitetshospital, OUH, anlægget af letbanen og en række nye udviklingsområder med boliger og erhverv på især nedlagte industrigrunde som Gartnerbyen, Slagterigrunden, Dalum Papir og Sukkerkogeriet.

Samtidig har Odense formået at vende den erhvervsmæssige udvikling ved især at skabe en klynge omkring robotter og droner, og det betyder, at der er kommet reel interesse for at etablere sig i Odense.

Konferencen Erhvervs- og Boligmarkedet i Odense giver et overblik over mulighederne i Odense netop nu og går tæt på de konkrete investeringsmuligheder. Desuden ser vi nærmere på en række af de store udviklingsprojekter, deres status og fremdrift, rammebetingelser for områdets udvikling og så giver vi plads og mulighed for spørgsmål og debat.

Læs mere og tilmeld dig her

Sted: 
Odense
Dato: 
23. august 2018