EnglishKontakt

Landskabsmedarbejder

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes varierede landskab med store terrænvariationer, sø og skovområder beskyttet af mange fredninger gør stillingen som landskabsmedarbejder til et spændende job med afvekslende opgaver med varetagelse af interesserne i det åbne land. Vi arbejder for i samarbejde med ansøger at finde løsninger og se muligheder inden for de rammer som lovgivningen, der regulerer det åbne land, giver mulighed for.

Kontaktperson: 
Torben Lykke Nielsen
Ansøgningsfrist: 
17. jun. 2018