EnglishKontakt

DANCORE Temadag

Visioner for den nye danske kystforvaltning

Forvaltningen af de danske kyster vil ændre sig radikalt, når godkendelsesmyndigheden flyttes fra
Kystdirektoratet til kommunerne i 2018. Ændringerne stiller alle de involverede aktører – borgere,
kommuner, rådgivere og Kystdirektoratet – et helt nyt sted, og der er brug for, at nye kommunalt
forankrede kystplaner udvikles på fornuftig vis.

Den nye situation er en udfordring, men den kan også ses som en mulighed for at udvikle nye visioner
for, hvordan kysten skal plejes og udvikle sig i fremtiden på en måde, der håndterer de lokale
muligheder og udfordringer i et helhedsorienteret perspektiv.

På efterårets temadag vil DANCORE præsentere en række spændende oplægsholdere, der vil give en
række inspirerende indlæg om muligheden for at integrere planlægning, kystudvikling og kystbeskyttelse
i sammenhæng med kystteknik, økonomi og herlighedsværdi.

Læs mere om temadagen og tilmeld dig her (pdf)

Sted: 
København
Dato: 
02. november 2018