EnglishKontakt

Mellem Fingerplan og økuller: Idealer for fremtidens København

København er i kraftig vækst, og byen mangler igen billige boliger og bæredygtige løsninger. Hvad kan vi lære af fortiden, når vi skal forme fremtidens byudvikling? Og hvordan håndterer vi skiftende idealer, når vi arbejder så langsigtet og i så stor skala som fx i tilfældet Lynetteholmen og de andre kunstige øer, der planlægges i Københavns Havn?

Vi dykker ned i de vigtigste udviklingstendenser i København, hvis Fingerplan er ved at blive revideret. Vi kaster et kritisk blik på, hvilke visioner og værdier der ligger til grund for udviklingen af hovedstadens nye bydele. Og så ser vi på, hvordan vi kan forstå nutidens byudvikling i lyset af erfaringerne med at planlægge nye bydele fra bunden som fx Tingbjerg, Albertslund, Ørestad og delvist Nordhavn. 

Vi zoomer ind på udviklingen af Lynetteholmen og spørger, om den nye bydel kan realisere en drøm om det gode liv med forskellige svar på, hvad den gode bolig og den gode by er? Hvordan kan det gøres på inkluderende og bæredygtige måder i en tid, hvor velfærdsstaten er til forhandling og mange af modernismens planlagte bydele skal transformeres? Hvilke dagsordener, værdidomme og idealer er med til at forme fremtidens København?

Læs mere om arrangementet

Sted: 
København K
Dato: 
09. april 2019