EnglishKontakt

Sådan kobles bæredygtighed og tryghed til udvikling af udsatte boligområder

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Danske Arkitektvirksomheder inviterer til debat- og inspirationsarrangement, som sætter fokus på, hvordan vi styrker bæredygtighed og tryghed i udviklingen af udsatte boligområder.

Lige nu står en række almene boligforeninger overfor at skulle udarbejde udviklingsplaner for deres områder som led i Regeringens ghettoplan. Derfor har Danske Arkitektvirksomheders fokusudvalg for Arkitektur- og Byggepolitik i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar taget initiativ til et debat- og inspirationsarrangement om, hvordan vi sikrer udviklingen af bæredygtige og trygge boligområder.

Vi har derfor inviteret boligselskaber, arkitekter, en beboerkoordinator og en investor til at fortælle om, hvordan de helt konkret griber udfordringerne an og bidrager til forandringen. 

Vi ønsker med arrangementet at skabe dialog og inspiration ved at vise de mange forskellige veje, man kan gå via fysisk omdannelse, sociale initiativer og samarbejde, som kan flytte og forandre et socialt belastet boligområde.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her

Sted: 
Brønshøj
Dato: 
02. april 2019