EnglishKontakt

Social bæredygtighed i praksis

Konference

Det bliver mere og mere udbredt at arbejde med social bæredygtighed i byudvikling. Social bæredygtighed er et komplekst begreb, der ikke favner en entydig definition og tilgang. Derfor kan det være udfordrende at implementere. Ikke desto mindre er der flere eksempler på hvordan den sociale bæredygtighed implementeres i en byudviklingskontekst. International Federation for Housing and Planning, IFHP har sat fokus på social bæredygtighed med projektet ’Social Cities’ hvor Aalborg har været en af testbyerne for projektet. 

Formålet med konferencen er at få belyst konkrete eksempler på social bæredygtighed i praksis samt diskutere social bæredygtighed i byudvikling. Forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Marie Stender giver sit bud på social bæredygtighed og de udfordringer der kan være forbundet hertil. Derudover vil der være byvandring i to bydele i Aalborg, samt oplæg og paneldebat med en bred vifte af aktører der arbejder med social bæredygtighed i praksis.
 

Sted: 
Aalborg
Dato: 
11. april 2019