EnglishKontakt

Miljøvurdering af planer og programmer

Kursus v. Den danske Landinspektørforening

Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i miljøvurderingslovens bestemmelser om begrebet Planer og Programmer – og de øvrige begreber der knytter sig miljøvurdering, herunder hvilke planer og programmer der er omfattet af miljøvurderingsloven. 

Vi gennemgår bl.a. processen med screening, høringer og screeningsafgørelsen – hvad er der af formalier der skal overholdes, og hvad er en fornuftig fremgangsmåde. Herunder også om forholdet til miljøvurdering af konkrete projekter (VVM). Vi gennemgår processen, hvis en plan eller program er omfattet af en obligatorisk miljøvurdering – eller screenet til at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Vi ser på udpegning af berørte myndigheder, og gennemgår de enkelte trin i processen, med udarbejdelse af miljørapport og til sidst den sammenfattende redegørelse. Ovennævnte processer gennemgås med fokus på de værktøjer der kan/skal understøtte miljøvurderingsarbejdet.

Læs mere om kurset her

Sted: 
Vejle
Dato: 
28. maj 2019