EnglishKontakt

Brug data til at forudse trafikmønstre

Fyraftensmøde d. 29. april kl 14 hos Gate21 i Albertslund

Data bidrager til at forudse trafikmønstre.
Ofte står en kommune overfor at skulle agere på problemer, når de er opstået. Men sådan behøver det ikke at være. Ved at kombinere forskellige datakilder kan man f.eks. forudse trafikmønstre ved større byudviklingsområder, så kommunen har mulighed for at agere proaktivt fremfor reaktivt.

Og netop det at kunne forudse trafikmønstre er vigtig også i forbindelse med større byudviklingsområder. Derfor er der udviklet en prototype, der tager afsæt i Egedal Kommune, hvor der skal bygges 1300 nye forskellige boliger over de næste 10 år. Ved at inddrage demografiske data for byudviklingsområdet, samtidig med at der gøres brug af en række kommunale og statslige data samt andre datatyper, kan Egedal Kommune som noget nyt forudse trafikudviklingen i takt med, at boligerne færdigbygges.

Løsningen er udviklet af SNC Lavalin Atkins i samarbejde med TomTom som en af flere prototyper i et projekt kaldet Den Regionale Datahub. Et projekt, der har til formål at bringe kommunale data i spil for at løse nogle af kommunernes udfordringer.

På dette fyraftensmøde fortæller Egedal Kommune og Gate 21 om prototypen, om samarbejdet og de perspektiver, der er med at kunne forudse trafikmønstre.

Målgruppen for mødet er byplanlæggere, trafikplanlæggere, smart city folk m.v.

Tilmelding til mødet, som er gratis

Sted: 
Albertslund
Dato: 
29. april 2019