EnglishKontakt

Bestyrelsen

Byplanlaboratoriets øverste myndighed udgøres af en bestyrelse på 10 medlemmer. Den rådgives af et repræsentantskab på godt 60 personer fra en lang række organisationer og myndigheder med tilknytning til planlægning.

Strategi for Byplanlaboratoriet 2020


Projektchef Jes Møller Formand
Køge Kyst P/S
Født 1953
Valgt af repræsentantskabet 2017 – 21
Er desuden medlem af Advisory Board for direktionen i Hørsholm KommuneKøbenhavns Kommune
Udpeges snarest af Københavns Kommune

 

 
Forsker Marie Stender,
 Næstformand
Statens Byggeforsknings Institut
Født 1978
Valgt af repræsentantskabet 2017 – 21

 


Landskabsarkitekt
Alexandra Vindfeld Hansen

SLA 
Født 1976
Valgt af repræsentantskabet i 2018

 


Arkitekt Mats Olsson
Urban Development Strategies
Født 1943
Valgt af bestyrelsen 2014 - 18
 


Chefkonsulent Berit Mathiesen
Kommunernes Landsforening
Født 1974
Udpeget af KL 2017 - 21


Plan- og udviklingschef Bettina Hedeby Madsen
Hjørring Kommune
Født 1975
Valgt af repræsentantskabet 2018


Stadsarkitekt Lisbet Wolters
Vejle Kommune
Født 1968
Valgt af repræsentantskabet 2018


 Region Syddanmark
 

 

 


Direktør Hans Bo Hyldig 
FB gruppen
Født 1965
Valgt af repræsentantskabet 2017- 21

 

Fast gæst i bestyrelsen:
 
Vicedirektør Sigmund Lubanski
,
Erhvervsstyrelsen

 

Høringssvar & udtalelser Dansk Byplanlaboratorium afgiver høringssvar og udtalelser om relevante lovforslag o. li.

Bestyrelsens beretning 2017

Redegørelse for god fondsledelse