EnglishKontakt

Planstrategi og kommuneplan

Formål: 
• At skabe overblik over planstrategien og kommuneplanlægningens vilkår og muligheder.
• At erfaringsudveksle på tværs og få bragt egne cases i spil
• At skabe et refleksionsrum for kommuneplanlæggere 

Alle kursusgange indeholder faglige oplæg og inspirerende cases krydret med øvelser og refleksion over egen kommuneplan og planstrategi-proces. Det vil være muligt at tilpasse programmet efter deltagernes behov og ønsker. Der skal beregnes tid til hjemmearbejde mellem kursusgangene. 

De tre kursusgange:

Fra planstrategi til kommuneplan (21. maj i København)
Med udgangspunkt i deltagernes hjemkommuner gennemgår vi forskellige typer af planstrategier og kommuneplaner. kommuneplanerne mappes ud fra swot-analyser, geografi, problemstillinger og fysik og deltagerne tegner deres egen kommune. På denne kursusgang vil vi have fokus på de strategiske mål, de visuelle redskaber og den enkle fortælling. Hovedspørgsmålet vil være hvordan der kan skabes et bredt ejerskab.  

Aktører og inddragelse i praksis (18. juni i Odense)
Hvordan er samspillet til andre sektorplaner – og hvordan bringes budgettet i spil? Det er helt centrale spørgsmål, hvis kommuneplanen skal leve efter sin vedtagelse. Det er også væsentligt at kunne identificere de centrale aktører og planlægge inddragelse af politikere og borgere så den matcher de forskellige planniveauer. Der vil på denne kursusgang blive præsenteret gode modeller til workshopinddragelse, der virker. Modellerne der skal tilpasses til den enkelte kommune. 

Loven og det gode håndværk (28. august i Vejle)
Hvad siger loven? Og hvilke greb ligger udenfor det formelle plansystem? Hvordan kan der arbejdes med masterplaner og udviklingsplaner? Hvordan udformes de gode rammer og retningslinjer og hvordan administrerer man mellem kommuneplanrevisionerne? Det er vigtige spørgsmål, der hænger tæt sammen med hvordan planlæggere og politikere formidler de overordnede træk. Vi deler de gode erfaringer og drøfter egne cases. 

Undervisere: 
• Arkitekt Dorthe Harbo fra Harbo Byplan 
• Planlægger Jette Flinch Nyrop fra Odense Kommune. 

Derudover trækkes praktikere, politikere og juridiske eksperter ind til at fortælle om det politiske landskab, lovgivningen og konkrete cases. 

Sted: 
København (21/5), Odense (18/6) & Vejle (28/8)
Dato: 
Tirsdag, 21 maj, 2019 - 09:00
Pris: 
kr. 7.750,- for tilskudsgivere -- 9.050,- for andre
Tilmeldingsfrist: 
11. april 2019