EnglishKontakt

Høringssvar & udtalelser

Høringssvar til Fingerplansrevision spor 1, 2017, 26. maj 2017

Høringssvar til lovforslag om modernisering af planloven. 17. oktober 2016

Replik til forslaget: Vækst i hele Danmark? 8. december 2015

Høringssvar: Ny regional vækst- og udviklingsstrategi, 22. oktober 2013

Høringssvar: Forslag til landsplanredegørelse 2013

Høringssvar: Forslag til Fingerplan 2013

Høringssvar: Ændringer af planloven. 13. december 2012 Dansk Byplanlaboratoriums ideer til den kommende landsplanredegørelse. 28. maj 2012

Høringssvar: Planloven 2012 30. januar 2012

Høringssvar: Fingerplanen 2012, 6. juni 2011

Høringssvar: Ændringer af planloven, 5. november 2010

Høringssvar: Landsplanredegørelse, 17. september 2009

Høringssvar: DB advarer mod en svækkelse af dansk planlægning, 15. januar 2009

Høringssvar: Fingerplan 2007

Høringssvar: Et godt udspil til de nye kommuner, 21. april 2006

Høringssvar: Bypolitik, 16. februar 2007

Høringssvar: Regeringens forslag til kommunalreform, 19. maj 2004

Høringssvar: Bemærkning til strukturkommissionen, 9. april 2004

Høringssvar: Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling, 1. maj 2002

Høringssvar: Regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling, 14. maj 2001

Høringssvar: Udkast til Lov om ændring af lov om planlægning, 24. januar 2002

Høringssvar: Ændring af bygningsfredningslov, 26. marts 2001

Høringssvar: Erhvervs- og Bypolitisk Udvalgs delbetænkning fra april 2000, 18. juli 2000

Høringssvar: Opgavekommissionens betænkning nr. 1366, 15. februar 1999