EnglishKontakt

Ældres vilkår i små byer

byplannyt1-12_lav-4.pngI det meste af Europa stiger andelen af ældre i den nærmeste fremtid. Det er en planlægningsmæssig udfordring, som vi skal tage alvorligt – især i områder, hvor der er fraflytning. Byplanlaboratoriet har sammen med SBI fået en bevilling fra byfornyelsens forsøgsmidler til at undersøge mulighederne for innovative løsninger i de mindre bysamfund.

Projektets resultat er et eksempelsamling, som sammenfatter danske og udenlandske løsninger, der samtænker manglende bosætning og øget servicebehov for de ældre i yderområderne.

Hent eksempelsamlingen Innovativ service og ældres vilkår

Hent inspirationskataloget fra SBi

Læs også temanummeret Byplan Nyt 5 2012

Kontakt Christian Broen eller Ellen Højgaard Jensen.